12 zemí s nejhorším přístupem ke kvalitním lodním přístavům

Ve většině zemí hrají přístavy důležitou roli při usnadnění obchodu jak mezi domácími regiony, tak i v mezinárodním měřítku s ostatními zeměmi po celém světě. Kvalitní lodní přístavy jsou důležité, protože usnadňují dovoz a vývoz zboží ve velkém měřítku. Nepřístupnost nebo úplný nedostatek tak důležitého zdroje spolu s jeho dopravní infrastrukturou představuje významný problém ve vztahu k ekonomikám různých vnitrozemských a zaostalých zemí. Řada národů s nejhorším přístupem k přístavním a přístavním zařízením se nachází v rozvíjejících se regionech Asie, Afriky a Jihoamerického kontinentu. Naopak klíčové mezinárodní přístavy lze nalézt v takových městech, jako je Šanghaj v Číně, Hamburk v Německu, Los Angeles v americkém státě Kalifornie a Vancouver v Kanadě.

Země se špatným přístupem k portům

Čad

Podle Světového ekonomického fóra je zemí s nejhorší přístavní infrastrukturou vnitrozemský africký národ Čadu. Další faktory, jako je rozšířená chudoba, občanské nepokoje a politická korupce, přispěly k tomu, že Čad byl podle indexu lidského rozvoje OSN jmenován sedmou nejchudší zemí světa. Hospodářství národa je dále omezováno nedostatkem přístupu k domácímu přístavu. Průmysly v Čadu se musí místo toho spoléhat na sousední přístav Kamerunu Douala, aby usnadnily dovoz a vývoz zboží.

Zambie

Zambie je další africká země se špatným přístupem ke kvalitnímu lodnímu přístavu. Hraničí s Tanzanií, Malawi, Zimbabwe, Mozambikem, Angolou, Botswanou a Namibií. Tato vnitrozemská země je známá svými bohatými zásobami mědi, ale čelí výzvám vyplývajícím z rostoucích nákladů na dopravu materiálu bez přístupu do nákladního přístavu. Alternativní způsoby dopravy jsou dostupné, ale ukázaly se jako nákladné.

Střední a jižní Asie

Kvůli zeměpisným omezením byla řada asijských zemí rovněž nucena čelit širokému spektru překážek spojených s neexistencí kvalitních přístavů. Ekonomiky Mongolska, Kyrgyzstánu, Nepálu a Bhútánu byly negativně ovlivněny kvůli rozsáhlým problémům spojeným s dopravou a lodní dopravou. Ekonomika Mongolska, například, spoléhá se silně na exportu nerostu, který je nejvíce často přepravoval ven země přes jeho národní železniční systém. Ačkoli země má několik cest vodních cest na nich je omezený a během zimního období jezera a řeky zamrznou tak tak předcházet průchodu.

Nepál

Nepál se nachází v jižní části Asie a je ohraničen obrovskými hospodářskými mocnostmi Indie a Číny. Země je známá tím, že je domovem některých z nejvyšších hor světa, včetně Mount Everest. Domácí produkty, jako je cukrová třtina, rýže, kukuřice a pšenice, hrají hlavní roli v zásobování národního hospodářství. Obchodování v Nepálu je dále komplikováno nebezpečným horským terénem země, což činí dopravu náročnou a drahou.

Bolívie

Bolívie je další zemí se špatným přístupem k efektivní infrastruktuře lodních přístavů. Uzavřený národ se nachází v centrální oblasti Jižní Ameriky a sdílí hranice s Brazílií, Chile, Peru, Paraguayí a Argentinou. Bolívie je bohatá na přírodní zdroje, jako je cín a zemní plyn. Protože to postrádá přístup ke kvalitnímu přístavu národní železnice hraje hlavní roli v podmínkách země je dopravní systém.

Přístavy a jejich důležitá role v obchodu

Vnitrozemské země a jiné země s omezeným nebo špatným přístupem ke kvalitním přístavům jsou jednoznačně znevýhodněny, pokud jde o dovoz i vývoz zboží. Námořní přístavy jsou důležitou součástí národní schopnosti obchodovat se zeměmi po celém světě. Bez tohoto cenného zdroje je ekonomika národa náchylná trpět, protože přeprava zboží se stává restriktivní a nákladnou.

12 zemí s nejhorším přístupem ke kvalitním přístavům pro přepravu

HodnostZeměWEF-GCR skóre infrastruktury infrastruktury, 1 = nejhorší, 7 = nejlepší
1Čad1.4
2Mongolsko1.4
3Kyrgyzstán1.5
4Nepál1.6
5Bhútán1.8
6Bosna a Hercegovina2, 0
7Bolívie2.1
8Tádžikistán2.1
9Arménie2.1
10Zambie2.2
11Laos2.2
12Moldavsko2.2