25 Nejvíce negramotných zemí

Přestože gramotnost v národním nebo globálním měřítku nebyla vždy historicky významná, dnes uznáváme gramotnost jako základní lidské právo a organizace na celém světě usilují o zvýšení míry gramotnosti ve všech zemích světa. Schopnost číst a psát nejen zmocňuje člověka, ale také otevírá nový svět příležitostí, které jsou nezbytné pro zrušení chudoby a odstranění hladu, a vidět celkový pokrok v lidském druhu celkově.

Geografie negramotnosti

Podle infografického dokumentu vydaného Institutem pro statistiku Unesco v roce 2013 má 52% ze 774 milionů negramotných lidí, kteří jsou starší 15 let, sídlo v západní a jižní Asii. Od roku 2015 mají tyto regiony 70, 2% míru gramotnosti, zatímco subsaharská Afrika má 64%. Jižní Súdán je nejnižší ze všech, s mírou gramotnosti pouhých 27%, následovanou Afghánistánem na 28, 1%, Burkinou Faso na 28, 7%, Nigerem na 28, 7%, Mali na 33, 4%, Čadem na 35, 4%, Somálskem na 37, 8%, Etiopie na 39%, Guinea na 41% a Benin na 42, 4%. Další analýza statistik Unesco uvádí, že ze 774 milionů negramotných dospělých zaznamenaných v roce 2013 jsou dvě třetiny z nich, tj. Asi 493 milionů, ženy, které nejsou schopny nebo mají potíže se čtením textových zpráv, vyplňováním formulářů a čtením lékařského předpisu. Kromě toho existuje 123 milionů lidí ve věku 15 až 24 let, kteří nemohou číst ani psát. Z těchto negramotných mladých lidí je 76 milionů žen a 54 milionů z nich má pouze devět zemí: Indie, Pákistán, Nigérie, Etiopie, Bangladéš, Demokratická republika Kongo, Sjednocená republika Tanzanie, Egypt a Burkina Faso.

Chudoba zůstává primární příčinou

Mnohé ze zemí, o nichž bylo hlášeno, že mají velmi nízkou gramotnost, patří také mezi nejchudší na světě. Velká většina lidí žijících v těchto zemích sotva dokáže jíst tři čtvereční jídla denně, natož aby se obávala jít do školy nebo se naučit číst a psát. Na druhé straně je alarmující vysoká míra negramotnosti žen z Indie, Pákistánu a Nigérie přisuzována sociální nerovnosti, kterou zažívají. Ženy v těchto zemích obecně dostávají méně vzdělání a jejich role jsou stále převážně odsunuty na sekundární význam. Nedávný vývoj však tuto normu mění, protože rodiny začínají akceptovat, že vzdělání je životně důležité pro budoucí blahobyt nejen jejich ekonomického života, ale i jejich svobody. Nyní je více než kdy jindy nezbytné, aby každý uznal, že vzdělání je základním lidským právem a musí být svobodně poskytováno všem, včetně žen a dětí. Žádné pokroky se nebudou rovnat svobodě moci se zmocnit a dostanou rovných příležitostí, které požívají lidé z jiných vyspělejších zemí.

Země s nejnižšími gramotnostmi na světě

  • Zobrazit informace jako:
  • Seznam
  • Zmapovat
HodnostZeměMíra gramotnosti (%)
1jižní Súdán27, 0%
2Afghánistán28, 1%
3Burkina Faso28, 7%
4Niger28, 7%
5Mali33, 4%
6Čad35, 4%
7Somálsko37, 8%
8Etiopie39, 0%
9Guinea41, 0%
10Benine42, 4%
11Sierra Leone43, 3%
12Haiti48, 7%
13Senegal49, 7%
14Gambie, The51, 1%
15Bhútán52, 8%
16Pákistán54, 9%
17Guinea-Bissau55, 3%
18Mozambik56, 1%
19Středoafrická republika56, 6%
20Pobřeží slonoviny56, 9%
21Nepál57, 4%
22Bangladéš57, 7%
23Timor-Leste58, 3%
24Mauritánie58, 6%
25Jít60, 4%