Členské státy EU podle míry zaměstnanosti

Která země EU má nejvyšší míru nezaměstnanosti?

Na úrovni 24, 5% má Řecko nejvyšší míru nezaměstnanosti ze všech členských států Evropské unie. I když se kdysi pyšní jednou z nejsilnějších ekonomik v Evropské unii, Velká recese a evropská dluhová krize jsou pro Řecko těžké. Po mnoho let je ekonomika země na klesající úrovni. Zdá se však, že v posledních letech se postupně schvaluje.

Po Řecku přichází Španělsko s mírou nezaměstnanosti 21, 4%. Stejně jako Řecko má Španělsko také velké hospodářství. Nicméně, země trpěla velmi ve finanční krizi pozdní 2000 je. Stejně jako Řecko se však zdá, že se Španělsko odrazilo.

Která země EU má nejnižší míru nezaměstnanosti?

Česká republika nebo Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech členských států EU na úrovni 3, 8%. Nejenže má Česká republika nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropě, ale má také jeden z nejnižších podílů lidí žijících v chudobě. Země má velmi vysoký index ekonomické svobody a dostatečně různorodou ekonomiku. Česká ekonomika se v posledních letech také těšila růstu.

Dánsko má druhou nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech členských států Evropské unie na úrovni 4, 5%. Dánsko může být malou zemí jak co do velikosti, tak i počtu obyvatel, ale je také domovem extrémně silné ekonomiky, která je většinou založena na službách a výrobě. Občané Dánska také v průměru požívají nejlepších ratingů na světě.

Budoucí výhled

Nezávisle na trendu snižování sazeb v uplynulém roce je nezaměstnanost v mnoha státech EU stále nekontrolovatelná, přičemž sazby jsou na nejvyšší úrovni v Řecku a jejich středomořské supervelmoci ve Španělsku. Některé míry nezaměstnanosti, které byly zaznamenány v této výzkumné studii, jsou poněkud šokující, neboť se díváme na míru zemí jako Španělsko, Kypr, Itálie a Chorvatsko na vrcholu seznamu. Z tohoto seznamu je zajímavé zaznamenat obzvláště vysokou míru nezaměstnanosti v jižní Evropě, která se může ukázat jako oblast, která potřebuje zvýšenou ekonomickou pozornost ve srovnání s ostatními oblastmi kontinentu. Vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti ve dvaceti dvou členských státech EU poklesla, existuje naděje, že tento problém bude v dalších zemích rovněž potlačen.

Evropa Nezaměstnanost

  • Zobrazit informace jako:
  • Seznam
  • Zmapovat
HodnostStátu EUMíra nezaměstnanosti (%)
1Česká republika3.8
2Dánsko4.5
3Německo4.5
4Maďarsko4.5
5Spojené království4.8
6Malta5.1
7Estonsko6.5
8Nizozemí6.6
9Lucembursko6.7
10Rumunsko6.7
11Irsko7.2
12Litva7.4
13Švédsko7.5
14Belgie7.8
15Finsko8.2
16Slovensko9.5
17Polsko9.8
18Bulharsko10, 0
19Lotyšsko10.3
20Rakousko10.6
21Francie10.6
22Itálie11.3
23Slovinsko11.7
24Portugalsko12.4
25Chorvatsko13.1
26Kypr15.8
27Španělsko21.4
28Řecko24.5