Co byla digitální revoluce?

Definovala se digitální revoluce

Digitální revoluce začala mezi koncem 50. a 70. let. Jedná se o vývoj technologie od mechanických a analogových až po digitální. Během této doby, digitální počítače a digitální záznam vedení se staly normou. Zavedení digitální technologie také změnilo způsob, jakým lidé komunikují, nyní prostřednictvím počítačů, mobilních telefonů a internetu. Tato revoluce vedla k informačnímu věku.

Historický vývoj digitálních technologií

Vynález revolučního tranzistoru z roku 1947 je přičítán výsevu semen pro digitální technologie. Padesátá léta a šedesátá léta, mnoho vlád, vojenské síly a jiné organizace už používaly počítače. Brzy poté, počítač byl představen pro použití v domácnosti a do sedmdesátých lét, mnoho rodin mělo počítače pro osobní použití. Toto nastalo u přibližně stejný čas že videohry staly se populární, oba pro systémy domova a použití pasáže. Infiltrace digitálních technologií dokonce vedla k vytváření pracovních míst. Vzhledem k tomu, že se podniky přesunuly do správy digitálních záznamů, vzrostla potřeba úředníků pro zadávání dat. Osmdesátá léta přinesla počítačovou produkci k filmům, robotům k průmyslu a bankomatům k bankám. Do roku 1989 vlastnilo počítač 15% všech domácností v USA. Analogové mobilní telefony se v roce 1991 vydaly na cestu k digitálním mobilním telefonům a poptávka prudce vzrostla. Ten byl ve stejném roce, kdy byl internet zpřístupněn veřejnosti. Do konce desetiletí byl internet tak populární, že mnoho podniků mělo internetové stránky a téměř každá země na světě měla spojení. Když začalo 21. století, mobilní telefony byly společným majetkem a televize s vysokým rozlišením se stala nejběžnější metodou vysílání, která nahradila analogovou televizi. Do roku 2015 mělo přibližně 50% světa stálé připojení k internetu a míra vlastnictví smartphonů a obyčejnost držení tabletu téměř předčila domácí počítače. Schopnost ukládat informace rostla exponenciálně s terabajtovým úložištěm, které je nyní velmi dostupné.

Digitální revoluce také vedla k zastarání několika vynálezů. Některá z těchto nyní zastaralých zařízení zahrnují analogové rádio, fax, VHS pásky, psací stroje, poštovní korespondence (s výjimkou balíčků), telegramy a dokonce pevné telefony do určité míry.

Společenské dopady

Digitální revoluce bezpochyby vedla k širokým sociálním dopadům a rozsáhlým změnám životního stylu. Zvýšila a zlepšila schopnost komunikovat a najít důležité informace. Navíc umožnila globalizaci, což vedlo k efektivnější a efektivnější produktivitě podniků. Bohužel mnoho lidí věří, že digitální revoluce snížila osobní soukromí, zředila profesionální žurnalistiku a ztěžovala oddělení osobního a profesního života.

Co drží digitální budoucnost

Zatímco někteří odborníci tvrdí, že se svět přestěhoval z digitální revoluce do informačního věku, jiní se domnívají, že digitální revoluce teprve začala. Argumentem toho je, že tento digitální pokrok nyní mění průmyslový sektor. Oblasti jako trojrozměrný (3D) tisk a počítačový design neustále přispívají k vědě, zejména v oblasti designu robotů. Některé z těchto robotů nyní pracují s lidmi a některé organizace pracují pouze s roboty! I když to může znít, jako by roboti mohli v blízké budoucnosti nahradit lidi, tento technologický pokrok ve skutečnosti zvýšil výrobní výkon. S digitálními vynálezy se také on-line maloobchod stal velmi běžným. Lidé neustále nakupují od on-line prodejců a očekává se, že tento trend bude i nadále růst. Digitální revoluce nedávno začala mít dopad i na zdravotnický průmysl. To bude obzvláště důležité pro genomickou medicínu, používání genetických informací pro plány individuální léčby. Jedna věc je jistá, že digitální revoluce změnila lidské životy a přinesla s sebou pozitivní i negativní aspekty. Očekává se, že tyto změny budou v budoucnu dále růst.