Co bylo nacistické umělecké hnutí?

5. Přehled stylu -

Nazarenské umělecké hnutí je považováno za podkategorii většího hnutí romantismu. Vyznačuje se svým vzhledem, který se zdá být ze starší doby, než ve skutečnosti byl vytvořen. Umělecká tvorba je ovlivněna německými středověkými a italskými raně renesančními malířskými technikami. Navíc, umělci tohoto hnutí často používali německé a křesťanské předměty pro jejich práci. Nazarene umění je někdy popisováno jak vlastenecký, zobrazovat různé scény z německé historie, a náboženský, odrážet mysticismus křesťanského náboženství.

4. Historie a vývoj -

Nazaréni se vynořili ze skupiny německých romantických umělců, kteří studovali na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Založena v roce 1809, umělci doufali, že reformují umění tím, že ji využijí pro náboženské účely a odmítnou umění tehdejšího neoklasicismu. Skupina se přestěhovala do kláštera svatého Isidoro v Římě, kde pracovali v letech 1810 až 1815. Vedli klášterní a oddaný životní styl, oblékali se podobně, jak věřili, že postavy Bible by měly a rostly dlouhé vlasy. Nazarenské umělecké hnutí se nezaměřovalo pouze na historické a biblické výjevy, ale také na oživení fresek či nástěnných maleb. Během pozdních 1820, skupina se oddělila, všichni ale jeden se vrátil do Německa.

Jejich odloučení však nevedlo k závěru hnutí Nazarene. Reforma pokračovala být vlivný a mnoho mladších umělců bylo inspirováno prací Nazarenes. Termín Nazarene byl používán popisovat tyto jednotlivce a jejich umění dokud ne střední-19. století.

3. Významní umělci a jejich díla -

Z původních Nazarenů zůstal v Římě pouze Friedrich Overbeck. On je považován za vůdce Nazarene hnutí. V Římě udržoval vlivnou uměleckou dílnu, kde mnoho evropských malířů přišlo praktikovat svou práci. Obrazy Overbecka se zaměřovaly na náboženská témata. Jeho nejslavnější obrazy zahrnovaly Rose zázrak svatého Františka, Klanění tříd a Jeruzalém dodaný.

Další významný umělec hnutí Nazarene je Peter Cornelius. Když původní Nazarenes rozpustil, Cornelius šel do Mnichova kde on byl pověřen korunním princem Ludwig Bavorska. Zde Cornelius pokračoval v práci na freskových malbách. Nejznámější z nich je Poslední soud, který je větší než práce Sixtinské kaple Michelangela. On pokračoval řídit akademii výtvarného umění Dusseldorf a Mnichov.

2. Pokles a postupné pohyby -

Ačkoli Nazarene skupina nakonec se oddělila a pokračovala pracovat nezávisle, jejich originální hnutí ovlivňovalo budoucí umělecké styly. Nejznámější z těchto uměleckých hnutí inspirovaných Nazaretem bylo Pre-Raphaelite Brotherhood. Založení v Anglii v roce 1848, pre-Raphaelites pracoval na reformě umění tím, že odmítne styly akademického malířství a složení být učen v té době. Chtěli se vrátit k uměleckým stylům, které zahrnovaly komplexní kompozice, extrémní detaily a intenzivní barvy.

1. Legacy -

Kromě zanechání dopadu na budoucí umělecké styly bude nazarenské umělecké hnutí pamatováno jako takové, které odráží čestný výraz v umění. Tato skupina jednotlivců byla jednou z prvních, která odmítla společné učení uměleckých akademií, přičemž zpětně odebírala starší, čistější styly malby. Tato poptávka po návratu k umění s náboženským a historickým významem a odklonu od salonního umění a technických malířských stylů ovlivnila budoucí generace umělců. Ve skutečnosti, avantgardní hnutí pozdní 1800 je věřil k měli jeho kořeny, přinejmenším z části, v Nazarene uměleckém hnutí také.