Co je index sociálního pokroku?

Sociální pokrok se týká toho, co země dělá nebo může udělat pro zlepšení své sociálně-politické a hospodářské infrastruktury. K tomuto pokroku dochází prostřednictvím přímého zapojení lidí do sociálních podniků. Sociální rozvoj země se měří pomocí indexu sociálního pokroku.

Co je index sociálního pokroku (SPI)? - 4p

Index sociálního pokroku (SPI) je míra, do jaké je země zapojena do poskytování sociálně-environmentálních potřeb svým lidem. Sociální pokrok je dán politickými volbami, investicemi a schopností různých zúčastněných stran realizovat různé rozvojové politiky. Při měření sociálního pokroku se uvažuje o tom, že 54 ukazatelů v oblasti základních nebo životně důležitých lidských potřeb, blahobytu a příležitostí k pokroku ukazuje, jak země působí ve srovnání s ostatními zeměmi. SPI definuje sociální pokrok jako schopnost společnosti uspokojovat základní potřeby lidí, vytvářet stavební kameny, které lidem umožní zlepšovat a udržovat kvalitu života a vytvářet odpovídající podmínky pro všechny občany k dosažení jejich plného potenciálu. SPI vydává neziskový Social Progress Imperative, který je založen v roce 2012. Společnost SPI zakládá svou práci na dílech ekonomů Douglass North, Josepha Stiglitze a Amartya Sen.

Metodologie

SPI kombinuje tři dimenze, a to základní potřeby, základ pohody a příležitost. Každý ze tří rozměrů zahrnuje čtyři komponenty, které se skládají ze tří až pěti ukazatelů. Vybrané ukazatele jsou měřitelné konzistentní metodikou napříč všemi organizacemi zkoumaných zemí. Metoda si klade za cíl upozornit na rozdílné faktory, které odhalily spisy Josepha, Douglassa a Amartyi. Klíčové rysy SPI jsou především dvojí: zahrnutí ekonomické proměnné a využití výsledků spíše než vstupů. Imperativ sociálního pokroku proto hodnotí stovky možných ukazatelů ve vývoji SPI.

Historie SPI

Globální lídři se v roce 2010 snažili vyvinout spolehlivější měřítko úrovně rozvoje země a dále porozuměli jejím prioritám, které vedly k vytvoření Imperativu sociálního pokroku a spuštění lepší verze SPI. Práce byla informována příspěvkem Amartya Sen o sociálním rozvoji. SPI byla zveřejněna v roce 2014 se 133 zeměmi zařadil, zatímco lepší verze byla vydána v roce 2015. Metodika použitá k vytvoření SPI byla také použita k vytvoření socio-environmentální výkon v některých oblastech po celém světě.

Top 20 zemí podle indexu sociálního pokroku

HodnostZeměIndex sociálního pokroku
1Norsko90, 26
2Island90, 24
3Švýcarsko89, 97
4Dánsko89, 96
5Finsko89, 77
6Japonsko89, 74
7Nizozemí89, 34
8Lucembursko89, 27
9Německo89, 21
10Nový Zéland89, 12
11Švédsko88, 99
12Irsko88, 82
13Spojené království88, 74
14Kanada88, 62
15Austrálie88, 32