Co je klan?

Klan je skupina jednotlivců, kteří sledují skutečný nebo vnímaný společný kingship a sestup. Ačkoli termínový klan je obecně spojován se skotskou vysočinou, v širším antropologickém chápání, klan je nějaká non-korporační skupina ve kterém genealogických poutech jsou převzaty mezi členy.

Klany kontinentu nebo regionu

Oblast afrických Velkých jezer

Na základě definice oblasti afrických Velkých jezer je klan společenskou organizační jednotkou, která má nejstarší strukturu, sdružující lidi, kteří sdílejí společný původ a příjmení. Většina klanů v této oblasti je omezena na jednotlivé země, například Hutu a Tutsi se nacházejí ve Rwandě a Burundi. Členové klanu se však časem rozptýlili kvůli omezenému prostoru. Termín klan našel cestu k regionu přes Evropany v devatenáctém století kdo našel podobnosti s jinými klany v Evropě. Význam, který je přikládán klanu, se v jednotlivých zemích liší; ve Rwandě je klan vynikající strukturou se subdivizemi zvanými sub-klany, kde se dosahují společenská rozhodnutí, zatímco v jiných zemích se řadí mezi mnoho malých skupin, které tvoří větší společnost.

Americas

V Severní Americe, Anishinaabe lidé sledovali jejich rodovou linii přes patrilineal klany, totemy. Anishinaabe byl rozdělen do skupin volal Odoodeman (klany) kde každý Odoodem (singulární Odoodeman) byl reprezentován zvláštním zvířetem. Klanové používali diktovat obyvatele tradičních pozic, mezioborové vztahy a manželství. Do dnešního dne klan stále hraje klíčovou roli v životě a identitě Anishinaabe.

Střední Asie

Klany jsou považovány za politické skupiny, které řídí své agendy prostřednictvím kmenových a regionálních loajalit. Často mají kontrolu nad některými útvary ve vládě. Nicméně, uvnitř vládních členů stejných klanů občas se liší v některých záležitostech. Například ve vládě Uzbekistánu drží klan Samarkandu jedno z mocných vládních ministerstev, ministerstva vnitra. Před expanzí Rusů se obyvatelé Střední Asie identifikovali podle klanu.

Evropa

Klanové v této oblasti, například irský klan, měli tradiční příbuzenství zařazené do skupin se společným dědictvím a příjmením. Klan (klan) reprezentoval rozšířené rodiny tím, že představí slovo Mac který znamená “syna” k pluralize příjmení, například, MacCarthy rodina byla reprezentována “Clann Carthaihg.” Také, klan označil podskupinu, například dětí nedávných předků. Irové dávají důležitost klanům a stabilitě, kterou přinášejí společnosti, a svou existenci udržují po staletí.

Význam klanů

Společnost je organizována úplně kolem klanu, a to bylo viděno jako jedna velká rozšířená rodina. Členové sdílejí společného vzdáleného předka a pomáhají si navzájem v těžkých časech. Starší členové klanu jsou důvěřováni odpovědností za pořádání pořádku ve společnosti. Členové klanu se spojují s vnějšími hrozbami a bojují proti těmto hrozbám společně. I když kultura klanů postupně mizí, stále hraje dominantní roli ve vzdálených a venkovských oblastech v různých částech světa.