Co je kolektivismus?

Kolektivismus je princip nebo praxe povzbuzování sounáležitosti tím, že dává přednost skupině spíše než jednotlivcům ve skupině. Německý sociolog Tonnies popsal raný model socialismu a individualismu pomocí termínů komunita ( Gemeinschaft ) a společnost ( Gesellschaft ). Weber v 1930 používal náboženství ukázat kontrast mezi kolektivismem a individualismem, a on věřil, že protestanti byli více soběstačný a individualistický se vyrovnal katolíkům, kteří podporovali vzájemné vztahy mezi lidmi. Komunismus byl také používán v bývalém SSSR, aby vznikl nový sovětský člověk, který odložil individuální potřeby a zaměřil se na dobro kolektivu. Kolektivismus a individualismus jsou široce diskutované, ale nejsou považovány za protiklady. Typicky se k měření kolektivismu používá dotazník o vlastním hlášení. K popisu kolektivismu a individualismu existuje několik terminologií, které zahrnují alocentrizmus a idiocentrizmus, vzájemně závislý a konstruktivní, kolektivní a soukromý.

Teorie používané k popisu kolektivismu

Markus a Kitayama ukázali, že existuje souvislost mezi kolektivistickou osobou a sociálním okolím. Osoba, která je obklopuje, se identifikuje a je to zřejmé z toho, jak se člověk chová na veřejnosti. Způsob, jakým osoba jedná, je závislý na jiných lidech, protože jsou používány jako referenční bod. Tirandis a jeho kolegové teoretizovali vztahový rámec a teorie uvádí, že kolektivismus a individualismus lze přirovnat k vertikálním a horizontálním vztahům. Horizontální kolektivismus vykresluje rovnost mezi členy skupiny, zatímco vertikální kolektivismus ukazuje, že někteří lidé mají vyšší postavení než jiní ve skupině a je třeba dát své osobní potřeby stranou a zaměřit se na potřeby týmu. WEB Dubois a další výzkumníci studovali historickou perspektivu kolektivismu v kulturních skupinách. Poznamenali, že utlačované, marginalizované skupiny mají tendenci preferovat kolektivismus před individualismem. Výzkum provedený v organizacích zjistil nějaký kolektivismus, jako je institucionální komunismus a kolektivní kolektivismus. Institucionální kolektivismus je viděn mezi lidmi stejného postavení v instituci, zatímco kolektivismus ve skupině / rodině nastává mezi lidmi, kteří se rozhodli seskupit se jako rodina a přátelé.

Kolektivismus a vnímání

Studie ukázaly, že existuje korelace mezi kolektivismem a porozuměním nebo vnímáním. Jednotlivci z kolektivistických kultur mají tendenci myslet na věci jako celek, což je ukázáno různými způsoby. Masuda a Nisbett ukázali, že japonští studenti, kteří žili v kolektivistické kultuře, mají tendenci věnovat větší pozornost podnětu a měli na něj lepší vzpomínku než studenti ze Severní Ameriky. Lidé z kolektivistických komunit mají tendenci více se spoléhat na environmentální podněty v jejich vnímání na rozdíl od lidí z individualistických společností. Ve výzkumu, kde byli studenti ukázali, že ryby plavou v jednom směru s jedním věřil být plavání před zbytkem. Čínští studenti si mysleli, že některé vnější síly (např. Pronásledované) byly důvodem, proč jedna ryba plávala dopředu, zatímco američtí studenti věřili, že vnitřní energie (vůdce) je důvodem, proč ryby plávaly před ostatními. Rozdíl ve vnímání mezi studenty z Ameriky a Asie je schématickým stylem spojeným s kolektivistickými kulturami na rozdíl od individualistických společností. V kategorizačních schématech, kolektivističtí lidé inklinovali přemýšlet o jak objekty se vztahovaly a třídit je spolu z toho důvodu místo sdílených kvalit.

Země s kolektivistickou kulturou

Některé národy s kolektivistickými kulturami dnes zahrnují Čínu, Japonsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Korea, Island, Indie, Pákistán, Ghana, Maroko, Rusko, Saúdská Arábie, Singapur, Portugalsko, Ázerbájdžán, Polynésie a několik dalších.