Co je to kosmopolitní druh?

Co je to kosmopolitní druh?

V oblastech biologie a zeměpisu, druh je odkazoval se na jak “kosmopolitní” jestliže jeho geologická distribuce je vystavena ve všech oblastech jestliže ne nejvíce oblasti zeměkoule.

Obecně kosmopolitismus nezahrnuje oblasti s extrémním počasím, jako je Antarktida a Arktida, v rámci své definice.

Subkosmopolitismus

Pokud druh nezažije kosmopolitismus a je omezen na geografickou polohu, nazývá se endemický. Sub-kosmopolitan je termín, který se používá k popisu stavu mezi endemismem a kosmopolitním. Tento jev je způsoben mezerami v distribuci druhů, které způsobují, že se dostávají do kategorie endemismu a kosmopolitní.

Oceán a kosmopolitanismus země

Několik fyzických a biologických bariér ovlivňuje stanoviště oceánů a které druhy mohou v nich žít. Jednou z takových biologických hranic je teplotní rozsah, který ovlivňuje volný pohyb tropického taxonu druhů mezi Atlantským a Tichým oceánem. Tam jsou vyšší šance na kosmopolitismus na zemi než v oceánu.

Příklady kosmopolitních druhů

Moderní i starověké druhy mohou vykazovat kosmopolitní rozdělení. Před jejich zánikem, několik druhů dinosaurs bylo jednou zvažováno být kosmopolitní včetně Lystrosaurus. V moderní době, kosatka je považována za jeden z nejvíce kosmopolitních druhů na planetě. To je řadí do kategorie, která zahrnuje kočky, lidi, orchideje a psy.