Co je to pobřežní zóna?

Definice Pobřežní Zóny

Slovo riparian je odvozeno z latinského jazyka ripa který znamená břeh řeky. Pobřežní zóna je také známá jako příbřežní nárazníková zóna, příbřežní les, břehový pás nebo příbřežní les. Pobřežní zóna je přechodová oblast mezi zemí a řekou nebo potokem. Tyto zóny jsou důležité v ekologii, environmentálním managementu a stavebnictví, protože mají rozhodující roli v biologické rozmanitosti rostlin a v hospodaření s půdou. Jsou to přírodní biologické filtry a chrání vodní ekosystém před nadměrnou sedimentací, znečištěným odtokem a erozí. Regiony hrají rozhodující roli v zásobování potravinami a přístřeší pro některé organismy ve vodním systému. Kromě toho jsou zdrojem odstínu, který zabraňuje přehřátí vodních útvarů. Vzhledem ke svému významu je důležité je obnovit vždy, když byly zničeny nezodpovědnými lidskými činnostmi, jako je zemědělství, stavebnictví a jiné lidské činnosti. Konzervaci lze provést kontrolou eroze půdy a v některých případech re-vegetací. Mokřady jsou oblasti sousedící s vodními toky, které mohou zůstat vlhké po celou sezónu. Vzhledem k jejich důležitosti jsou často pod ochranou vlády prostřednictvím programů, jako je Národní plán biologické rozmanitosti.

Jaké jsou role a funkce pobřežní zóny?

Vegetace a kořenový systém řeky pomáhají snižovat rychlost toku řeky a omezují tak rozsah eroze půdy. Sediment je zachycen a suspendované částice na vodě se sníží, což vede k méně zakalené vodě. Půdy se doplňují a vyvíjejí se také banky. Pobřežní zóna také pomáhá odfiltrovat všechny znečišťující látky, které by mohly být na povrchovém odtoku, čímž se zlepší kvalita vody. Pobřežní zóny jsou také základním stanovištěm pro volně žijící živočichy, čímž se zajišťuje interakce mezi vodním a pobřežním organismem. V tomto procesu se zvyšuje biodiverzita.

Zóny také poskytují píce pro volně žijící zvířata a hospodářská zvířata. Živiny z pozemské vegetace se také přenášejí do vodního potravního pásu, což je nezbytné pro zachování vodního života. Geomorfologie regionu je udržována prostřednictvím dřevěných úlomků, které se dostávají do potoků. S ohledem na hodnotu příbřežních zón ze sociálního a investičního hlediska pomáhají zvyšovat hodnotu nemovitostí v okolních oblastech. Poskytují vynikající výhled na přírodní scenérii a poskytují cyklostezky a turistické stezky. Poskytují také prostor pro pobřežní sporty, jako je rybaření a plavání mimo jiné. Zachování pobřežních zón je nezbytné pro kontrolu fenoménu změny klimatu.

Flóra A Fauna V Pobřežní Zóně

Rostliny nalezené v této oblasti by mohly být vznikající vodní vegetace, bylinky, stromy nebo keře, které se daří v oblastech v blízkosti vody. Některé z rostlin patří Arrow Arum, šíp, ostrokořice, velkolistá, spike spěch, červená olše, snowberry mezi několik dalších. Tisíce druhů hmyzu v příbřežní zóně mohou zahrnovat mušky, mouchy caddis a vodní brouci a mnoho dalších. Jiní jsou korýši, obojživelníci, myši, veverky a medvědi a další.

Některé příklady pobřežních zón

Existují různé pobřežní zóny nacházející se po celém světě, například, Cotton Wood Creek riparian byl jedním z projektů obnovy, které rekultivoval asi 2, 4 akrů pobřežních stanovišť v San Diego County za cenu $ 272, 500 a byl dokončen v roce 2005. Další příbřežní zóny zahrnují Chalakudy říční pobřežní zemi, horní Hunter údolí nového jižního Walesu a jiní jsou některé z zón.