Co je to přežití divoké zvěře a proč je to důležité?

Přechody volně žijících živočichů a planě rostoucích živočichů jsou postaveny tak, aby zabránily fragmentaci stanovišť, což může v některých regionech výrazně snížit počet zvířat. V éře, kde je udržitelnost živočišných druhů ohrožena činnostmi, jako je rozvoj měst, jsou zapotřebí inovativní metody pro lepší ochranu fauny světa.

Co přesně je divoká zvěř?

Přechod divoké zvěře je obecný termín používaný k popisu nadjezdů, podchodů, zelených mostů, ekoduktů, zelených střech, propustků, viaduktů volně žijících živočichů, obojživelníků nebo malých tunelů savců. Tyto struktury usnadňují bezpečný pohyb zvířat napříč lidskými překážkami, jako jsou dálnice. Každý přechod divoké zvěře je přizpůsoben tak, aby vyhovoval druhům v různých krajinách. Struktury zajišťují fyzické napojení nebo opětovné spojení mezi stanovišti. Křižovatky také zabraňují kolizím vozidel a volně žijících živočichů.

Proč jsou třeba přechody divoké zvěře?

Na celém světě probíhá výstavba různých typů infrastruktury, které mění přírodní prostředí. Dálnice ovlivňují zvířata řadou způsobů, od přímé úmrtnosti, ztráty stanovišť, snížení kvality stanovišť a rozdělení živočišných druhů. Druhy s nízkou reprodukční rychlostí a nízkou hustotou obyvatelstva jsou více ohroženy úmrtností vyvolanou vehikulem. Například v USA se každoročně zabije na silnicích 365 milionů obratlovců. Obojživelníci jako žáby, plazi, savci, jako je jelen, a želvy jsou ohroženi dálnicemi. Když nejsou divoká stanoviště spojena, stávají se izolovanými regiony a druhy jsou zranitelné vůči klesající genetické rozmanitosti a mohou být nakonec zničeny.

Přechody z volně žijících živočichů se staly neocenitelnými při obnově ekologické konektivity. Struktury představují technologické kroky při navrhování veřejné infrastruktury pro lidi i přírodu. Křižovatky potvrdily názor, že udržitelnost přírody může být usnadněna v městském kontextu. Překročení divoké zvěře zlepšuje bezpečnost silničního i zvířecího provozu. Úrazy vozidel a zvířat se promítají do nákladů, jako je pojištění, kterému by jinak bylo možné se vyhnout. Díky sledování činnosti zvířat na hraničních přechodech dokázali vědci získat ekologické informace. Křižovatky jsou vybaveny video a statickými kamerami, které umožňují monitorování.

Pozoruhodné přechody divoké zvěře

Národní park Baff v Kanadě je identifikován jako jeden z nejúčinnějších programů přechodu na divokou zvěř na světě. Struktura byla nutná expanzí Trans-kanadské hlavní silnice ze dvou pruhů na čtyři. Dopravní plánovači a vědci se snažili omezit srážky s divokými zvířaty a zároveň minimalizovat dopad dálnic na okolní divokou zvěř. 24 parků existuje v parku, který je domovem zvířat od medvědů, jelenů, losů a horských lvů. Výzkum byl proveden na základě údajů shromážděných na přechodech od roku 1996 a odráží smíšenou hodnotu v závislosti na konkrétních druzích. Například velcí kopytníci zaznamenali dramatické snížení počtu usmrcených silnic, zatímco přechody měly malý vliv na snížení úmrtnosti masožravců. Nizozemsko se pyšní více než 66 strukturami, včetně největšího světa, jmenovitě Natuurbrug Zanderij Crailoo. Křižovatka se táhne více než 2 625 stop na délku a 164 stop na šířku. Přechody volně žijících živočichů v zemi byly vytvořeny za účelem ochrany populací evropských jezevců, jelenů, divočáků a srnců.