Co je to živé muzeum?

Živé muzeum nebo živé muzeum historie je muzeum, které obnovuje historická nastavení k replikaci minulých časových období. Cílem muzea živé historie je poskytnout návštěvníkům praktický výklad minulosti. Přinášejí historii životem napodobováním podmínek přírodního prostředí, historického období nebo kultury. Živá muzea používají různé interpretační techniky, jako jsou výstavy a historici v kostýmech, kteří představují historické postavy, aby simulace minulých období byly stejně autentické. Klíčovým rozdílem mezi živým muzeem a dalšími historickými památkami je, že muzea žijící historie dávají interpretaci v přítomné osobě.

Kostýmní historici a jejich role v živých muzeích

Kostýmní historici vykonávají mnoho zodpovědností na historických místech. Kromě zobrazování postav, které žily v určitém období, provádějí prohlídky návštěvníků a interpretují prostory. Také píší interpretační skripty a přispívají k výzkumnému procesu, který mu pomáhá s interpretací stránek. Historici proto musí být lidé, kteří jsou kvalifikovaní v komunikaci, výzkumu a psaní, a musí být pohodlní, když oslovují velké publikum. Historici spolupracují se vzdělávacími a kurátorskými pracovníky na vývoji vzdělávacích programů a výměně nápadů na vedení školních a sbírkových výletů. Historici nebo tlumočníci jsou do značné míry školeni supervizory, když jsou nově zaměstnáni, ale získávají více zkušeností prostřednictvím zkušeností.

Tlumočení

Živá historie muzea používají dva typy kostýmních interpretací. První z nich je interpretace první osoby, kde historici v kostýmech zobrazují konkrétní historické postavy tím, že přijímají své manýry, vzory řeči, světonázory a postoje. Znalost tlumočníků první osoby a jejich interakce s publikem je omezena na historický charakter, který zobrazují, a na historické období, v němž postava žila. Druhý typ kostýmové interpretace využívá tlumočníků třetí osoby, kteří mají pracovní znalosti o současnosti i minulosti. Historici z třetí osoby zachycují status, povolání nebo pohlaví, ai když se také oblékají do historického oděvu, mluví z moderního pohledu o kultuře a historii lidí, které zastupují. Oba typy kostýmních tlumočníků demonstrují a vykonávají řemesla a denní úkoly historických období.

Obavy o muzea autentické historie bydlení

Autenticita je hlavním zájmem žijících muzeí, protože je nemožné znovu vytvořit kus minulosti, který by dokonale simuloval živou historii. Některá muzea zobrazují hrubé nepřesnosti, když se pokoušejí znázornit idealizovaný obraz. Příkladem je zobrazení starého dobytkového města Wichita, jak je znázorněno na Old Cowtown Museum, jehož pravost je poškozena vlivem Hollywoodů a mýtů divokého západu. Kritici také chyba v interpretaci u živých muzeí argumentovat, že ačkoli muzea snaží se zprostředkovat minulé zážitky k návštěvníkům, to je nemožné kopírovat minulé stavy mysli.

Příklady živých muzeí

Živá historie muzea se nacházejí po celém světě. Plimoth Plantation v Plymouthu, Massachusetts, je příkladem muzea živé historie. Replikuje anglickou vesnici ze 17. století založenou kolonisty. Středověké centrum v Dánsku je dalším příkladem živého muzea zachycujícího středověk v zemi koncem 14. a počátkem 15. století. Jiná živá historie muzea patří Coggeshall Farm muzeum v Colt State Park, USA, Burnaby Village Museum v Britské Kolumbii, Black Country Living Museum ve Velké Británii, a Penghu Living Museum v Číně.