Co jsou práva na vodu?

Co jsou práva na vodu?

Voda je jedním z nejdůležitějších zdrojů na Zemi. Využívání a nakládání s vodou však může být někdy velmi kontroverzní a zdroj konfliktu, zejména pokud je zdroj vody sdílený nebo voda sama o sobě je vzácná. Aby se zabránilo takovým sporům a konfliktům, byly zavedeny zákony o vodních zdrojích, které se zabývají vlastnictvím, kontrolou a využíváním vody. Na rozdíl od půdy je voda mobilní a je velmi obtížné ji regulovat zákony. Voda také nerešpektuje politickou hranici a tak určit, kdo ji vlastní, by mohla být výzvou, která by ztěžovala uplatňování vodních zákonů. Vodní práva jsou jedním ze zájmů vodních zákonů.

Vodní práva

Vodní práva jsou zákonným právem na užívání určeného vodovodu. Určují, kdo dostane vodu ze zdroje, jako jsou řeky, jezera, potoky a podzemní voda. Vodní práva udělují jednomu orgánu pravomoc odvádět vodu ze specifického zdroje a používat jej pro svůj prospěch nehospodárným způsobem. Práva na vodu jsou také považována za vlastnická práva, ale držitel vody vlastní. Právo je omezeno na užívání, ale ne na vlastnictví. Vodní práva jsou udělena vlastníkům půdy, jejichž nemovitosti se nacházejí v blízkosti vodních útvarů. Tito vlastníci nemovitostí mají právo používat, pokud nezpůsobují škodu svým sousedům na horním nebo dolním toku.

Vodní pravý model

Existují dva hlavní modely používané ve vodních právech: Riparianská práva a model předchozího přivlastnění. Právo na pobřežní území je běžné v oblastech s velkým množstvím vody a je to systém, ve kterém má vlastník půdy, jehož pozemek sousedí se zdrojem vody, právo na vodu. Model předběžné dotace spočívá v tom, že první osoba, která využije zásobování vodou, má na to první právo bez ohledu na to, zda je jeho pozemek v blízkosti zdroje vody nebo ne. Model je běžný v oblastech se vzácnou vodou, jako jsou vyprahlé oblasti.

Druhy vodních práv

Vodní práva jsou odvozena od vodních zákonů, které platí v dané zemi a jsou obecně klasifikována jako práva založená na pozemních a uživatelských právech. Pozemní vodní práva jsou právy kolem vlastníků půdy. Pozemková práva udělují vodohospodářská práva vlastníkovi banky vodního zdroje. Vodní práva mohou být také poskytnuta komunitě, pokud je banka vodního zdroje ve společném vlastnictví. Například, v Kalifornii, práva vody byla udělena komunitě kde povodí nastane.

Uživatelská práva se týkají využívání vody a toho, zda má právo na zdroj vody. Práva se týkají především splavných vodních cest, ve kterých je splavná služba. V USA je nejpoužívanější přístupová práva, zejména v západních státech bez velké sladké vody. Vodní práva udělují jeden právo odklonit a používat vodu, jakmile voda je používána rozumně.

Vodní doprava je také typem vodního práva, které je ve většině zemí méně běžné. Tato práva se vztahují pouze na neperlivou vodu. Vodní práva jsou běžně využívána při ochraně a ochraně ohrožených druhů a jiných druhů, které jsou zcela závislé na proudu.