Co jsou římské číslice?

Co jsou římské číslice?

Římské číslice jsou soustavou čísel, které jsou reprezentovány kombinací latinských písmen. Číselný systém byl standardní způsob psaní čísel v Evropě během pozdního středověku. Římské číslice byly užitečné dokonce po pádu římské říše, ale od čtrnáctého století, hindský-arabský nahradil je, protože to byl pohodlný systém. Proces nahrazení byl pomalý, dělat použití římských číslic mít trvalé použití v menších aplikacích v moderním dni. Následující symboly jsou základem římských číslic v současných metodách:

Římský číselný systém symbol

Desítková systémová hodnota

1

PROTI

5

X

10

L

50

C

100

D

500

M

1 000

Standardní formuláře

Standardní formy římských číslic jsou aktuální použití římských čísel s univerzální konvencí. Čísla římskými číslicemi obsahují kombinaci symbolů a přidávání hodnot. Například, já jsem římské číslo pro jednoho a II je římské číslo pro dva. Formace II zahrnuje kombinaci dvou římských písmen pro jednu. Podobně, III zahrnuje tři, ale VIII je tvořen kombinací V (pět) a III (tři) který znamená přidání hodnoty symbolů. Uspořádání římských číslic je proto založeno na pořadí hodnot symbolů tak, že konečná kombinace představuje skutečnou hodnotu v desetinném systému. Je důležité poznamenat, že systém nevyžaduje "udržování místa", protože každá číslice představuje pevnou hodnotu a ne násobky jedné, deseti a více pozice. Římská číslice IV (čtyři) je pět (V) mínus I (jedna), zatímco VI (šest) je pět (V) plus jedna (I).

Alternativní formuláře

Kromě výše uvedených standardních forem, alternativní formy římských číslic měly jejich použití ve starověkém Římě s nekonzistencí ve feudální a současné době. Typicky, aditivní formy římských symbolů jsou obyčejné v nápisech datování takový to čísla čtyři a devět, například, být IIII a VIIII příslušně spíše než IV a IX jak ve standardních formách. Navíc, osmnáct je alternativně psáno jako IIXX nebo XIIX místo XVIII protože, v latině, číslo je považováno za číslo to je 22 méně dva.

V jiných alternativních formách nemají V a L v systému žádné použití. Proto by VI a LX měly případy IIIIII a XXXXXX. Ve tvářích hodin s použitím římských číslic, IIII spíše než IV obvykle ukazuje čtyři hodiny, ale devět hodin pozice používá standardní formulář. Hodiny používající tento formát byly většinou ty časné, protože ve stávajících hodinách, jako je například jeden Big Ben v Londýně používá standardní způsob pro čtyři hodiny. Nakonec, tam byly různé římské číselné reprezentace 900 během začátku dvacátého století. Číslo je typicky CM podle standardních forem, ale v několika vypsaných datech takový jako Saint Louise muzeum umění, nápis 1903 je MDCDIII místo MCMIII.