Co znamená absolutní umístění?

Místo je určité místo na povrchu země, kde existuje prvek nebo objekt. Existují různé prostředky, které lze použít k vyhledání objektu. Když řekneme absolutní umístění místa, odkazujeme na umístění místa ve vztahu k jeho podélné a podélné poloze. Je to popis místa nebo umístění prvku nebo objektu pomocí souřadnic. Pro efektivní popis umístění pomocí absolutní polohy se hodí kartézská souřadnicová mřížka.

Relativní poloha versus absolutní Poloha

Absolutní poloha a relativní poloha se vztahují k tomu, že se všichni pokoušejí poskytnout místo nebo funkci. Všichni se hodí, když lidé cestují na nová místa. Relativní poloha se však přibližuje pouze vzdálenostem a směru. Například, město X je přibližně 80 mílí severu města Y, kde X je relativní umístění. Kromě vzdálenosti lze při pokusu o nalezení oblasti s použitím relativní polohy použít čas nebo cenu. Například město B je vzdálené 40 minut jízdy autem od města C. Dále s odkazem na místa v jeho blízkosti je také relativní poloha. Například, Kalifornie je blízko Nevady. Relativní umístění udává umístění místa ve vztahu k jinému místu. Nicméně absolutní umístění je také forma relativní umístění protože to dá umístění ve vztahu k rovníku a Greenwich poledníku.

Rozdíly mezi absolutní polohou a relativním umístěním jsou zcela jasné, jak bylo popsáno výše. Absolutní umístění se zaměřuje na přesný bod prvku. Například, Capitol stavba ve Washingtonu DC je 38 ° 53 ′ 35 ″ N, 77 ° 00 ′ 32 ″ W zatímco relativní umístění jen přibližuje. Relativní poloha by pouze informovala uživatele o tom, co je mezník v blízkosti budovy Capitol, nebo jak dlouho to bude trvat od jízdy z určitého místa do budovy Capitol.

Silné stránky Absolutní Poloha

Představte si, že jednotlivec chce umístit budovu X ve městě. Požádají o pokyny a řeknou, že budova je 10 minut chůze od budovy Y nebo je to dva bloky od budovy Y. Když se dostanou do budovy Y, mohou se zřejmě ztratit, nebo budou muset požádat o znovu. Toto není případ absolutní polohy. Absolutní umístění je přesnější než relativní poloha. Ve skutečnosti je to velmi přesné, protože dává pevnou, přesnou polohu objektu na zemském povrchu. Z tohoto důvodu jsou chyby redukovány a jsou velmi minimální vždy, když je pro lokalizaci objektu nebo místa použito absolutní místo.

Vzhledem k tomu, že absolutní poloha je vysoce přesná, je využívána v geolokačních službách a dalších aplikacích, které jsou závislé na umístění míst, jako jsou Uber a Google Maps.

Omezení Absolutní Umístění

Navzdory přesnosti, mnoho lidí stále nedoporučuje absolutní umístění. Zeptejte se jakékoli osoby na ulicích, abyste zjistili, že budou používat relativní polohu. To je prostě proto, že využití absolutní polohy je poměrně složité, zejména v běžných kontextech. Jeho využití je proto v oficiálních souvislostech srozumitelnější.