Co znamenají barvy a symboly národní vlajky Japonska?

Jak vypadá národní vlajka Japonska?

Národní vlajka Japonska je oficiálně pojmenovaná N isshoki, což znamená vlajku slunce. Tento název odkazuje na jeho vzhled, který je karmínový kruh na bílém pozadí. Správná japonská vlajka musí mít poměr výšky k délce 2 až 3. Kružnice musí být umístěna přesně ve středu bílého pole a musí měřit tři pětiny délky vlajky.

Největší japonská vlajka v záznamu je lokalizována v prefektuře Shimane, kde to letí ven Izumo svatyně. Jeho rozměry jsou 44, 6 stop a 29, 5 stop a jsou zavěšeny ve výšce 154 stop.

Význam barev a symbolů japonské vlajky

Japonská vlajka představuje slunce, které má významný náboženský a mytologický význam v zemi. Místní víry navrhnou, že Amaterasu, bohyně slunce, je přímý předek císařů Japonska. Tento vztah mezi bohyní slunce a císařem dává legitimitu těm, kteří jsou u moci. Ve skutečnosti, císař je často odkazoval se na jako syn slunce, a země je často odkazoval se na jako země vycházejícího slunce. Podle historických účtů, první slunce-themed vlajka byla použita v 701 AD, během panování císaře Monmu. Použití tohoto symbolického slunce pokračovalo skrz historii Japonska. Císař Go-Reizei je říkán k dali Unpo-ji chrám vlajka slunce během 1000s, a během 1800s Japonská Říše začala používat tento motiv slunce na jeho námořních a obchodních lodích.

Karmínově červená barva symbolického slunce údajně představuje pro Japonsko prosperující budoucnost. Bílá barva pozadí symbolizuje čistotu, čestnost a integritu lidu Japonska.

Použití národní vlajky Japonska

Předtím, občané Japonska byli povinni vystavovat státní vlajku během svátků a jiných zvláštních oslav, nicméně, toto nebylo požadavek od konce druhé světové války. Navíc, lidé zde byli kdysi povinni předložit císaři vlajku, když se přiblížil. Japonská vlajka je již dlouho používána k vyvolávání nacionalistického a vlasteneckého pocitu. Během druhé světové války, například, rodina a přátelé vojenských členů by podepsat vlajku a představovat to k vojákům před rozmístěním. Tato tradice je stále prováděna dnes, ale pro sportovce před důležitými hrami. Většina vlajek vystavených v Japonsku se nyní nachází na vnější straně vládních budov. Někteří jednotlivci se rozhodnou zobrazit vlajku během svátků a jiných oslav.

Postoj k japonské vlajky

Pro některé lidi představuje vlajka imperialismus a potlačování demokracie. To je připomínka zneužívání trpěla u rukou Japonce během výšky japonské Říše a jeho nechtěné okupace v několika územích, včetně Číny a Jižní Koreje. Navíc, japonská vlajka často byla sdružená s násilným politickým aktivismem, působit mnoho Japonců občané odmítnout vystavit to v jejich domovech. Mnozí jednotlivci dokonce protestovali proti zobrazení této vlajky tím, že ji odmítli uznat na veřejných místech, vypálili ji a roztrhali. V mnoha zemích je pálení státní vlajky nezákonné, avšak v Japonsku tomu tak není. Jedinými vlajkami chráněnými proti poškození nebo spálení v zemi jsou cizí vlajky.