Co znamenají barvy a symboly vlajky Malawi?

Malawi je africký národ o rozloze 118 000 km 2 v jihovýchodní části kontinentu. Lilongwe slouží jako hlavní město Malawi. Oblast, která je dnes část Malawi byla zpočátku obývána Bantu národy kolem 10. století. Britové kolonizovali oblast v 1891. Malawi byl pak známý jako Nyasaland. Po několika desetiletích kolonizace Brity, Nyasaland se stal protektorátem semi-nezávislá federace v roce 1953. Desetiletí pozdnější v 1963, federace byla rozpuštěna a rok pozdnější, Nyasaland se stal volným národem. Nicméně, královna Elizabeth II se stala hlavou státu národa. Nyasaland byl nyní přejmenován na Malawi.

Historie vlajky Malawi

Vlajka v současné době používaná v Malawi byla původně přijata v roce 1964, kdy národ dosáhl své nezávislosti. Vlajka zůstala v použití dokud ne 1910 když nová vlajka byla přijata 29. července 2010. Tato vlajka byla navržena demokratickou pokrokovou stranou, která tvořila vládu v té době. Červené a černé barvy pruhů byly zaměněny tak, aby odpovídaly uspořádání původní Pan-africké vlajky, kde je červený proužek nahoře a zelený na dně. Rostoucí rudé slunce viděné v předchozí vlajce bylo nahrazeno novým plným bílým sluncem na středním černém pruhu. Slunce představovalo ekonomický pokrok národa od svobody. Vlajka je nový design byl, nicméně, ne široce přijímaný v Malawi. Velká část populace oponovala přijetí a použití této nové vlajky. Konečně, bývalá vlajka byla re-adoptoval v 1912 a je v použití událost dnes.

Design vlajky Malawi

Národní vlajka Malawi je trikolor. Má tři vodorovné pruhy černé, červené a zelené od horní strany k dolní straně vlajky. Černý pruh má ve středu vycházející slunce. Slunce a jeho paprsky mají červenou barvu. Vlajka se velmi podobá Pan-africké vlajce, kterou navrhl Marcus Garvey. Černé a červené pruhy však byly uspořádány opačným způsobem ve vlajce Malawi a bylo přidáno slunce.

Význam barev a symbolů vlajky Malawi

Každá z barev použitých v vlajce Malawi má svůj vlastní význam. Černá barva představuje domorodé obyvatelstvo Afriky. Červená barva je symbolem boje lidí o dosažení nezávislosti na zrádném otroctví a utlačovatelské koloniální nadvládě. Zelená představuje přírodu, která je jedním z největších pokladů Afriky. Slunce na černém pruhu symbolizuje úsvit svobody a naděje na africkém kontinentu.