Ekonomika Dánska

Přehled ekonomiky Dánska:

Ekonomika Dánska stala se moderní moderní tržní ekonomikou, která má pokročilý průmyslový sektor podél jeho tradiční a nyní high-tech zemědělské odvětví. Ekonomika Dánska je známá svými vládními sociálními opatřeními, rovným rozdělením příjmů a vysokou životní úrovní. Dánsko je součástí Evropské unie (EU) a jeho hospodářské zákony a předpisy musí splňovat normy EU. Na rozdíl od mnoha zemí EU Dánsko nepoužívá euro, ale místo toho používá dánský Krone. Podle indexu ekonomické složitosti (ECI) má Dánsko 18. nejkomplexnější ekonomiku na světě. V roce 2014 byl hrubý domácí produkt (HDP) Dánska 342 mld. USD a HDP na obyvatele 45, 5 mld. USD.

Hlavní odvětví v Dánsku:

V Dánsku sektor služeb spotřebovává 77, 1% pracovních sil, následují průmyslová pracovní místa ve výši 20, 3% a pracovní místa v zemědělství 2, 6%. Mezi přední průmyslová odvětví v zemi patří zpracování potravin, stavba lodí, cestovní ruch a výroba železa, neželezných kovů, chemikálií, dopravních prostředků, oděvů, elektroniky, nábytku, větrných mlýnů, lékařského vybavení a léčiv.

Top Exportní Zboží A Export Partneři Dánska

V roce 2014, v posledních letech se statistikami, Dánsko vyváželo zboží v hodnotě 99 miliard dolarů. To činí zemi 39. největší exportní ekonomikou na Zemi. Mezi hlavní vývozy Dánska patří balené léky (9, 2 mld. USD), rafinovaná ropa (3, 79 mld. USD), vepřové maso (3, 24 mld. USD), elektrické generátory (2, 33 mld. USD) a krev pro člověka nebo zvířata (2, 31 mld. USD). Největšími exportními partnery, které má Dánsko, jsou Německo ($ 14.3B), Švédsko ($ 11.1B), Spojené království ($ 7.78B), Spojené státy ($ 7.62B) a Norsko ($ 5.53B).

Top Dovoz Zboží A Partneři Dánska

V roce 2014 dánská země dovezla zboží v celkové výši 99 miliard dolarů, což z něj učinilo 35. největší dovozce na světě a dodalo zemi neutrální obchodní bilanci. Hlavními dovozy Dánska jsou rafinovaná ropa (5, 13 mld. USD), auta (3, 86 mld. USD), balené léky (3, 35 mld. USD), ropa (2, 8 mld. USD) a počítače (2, 29 mld. USD). Nejvýznamnějšími importními partnery v Dánsku jsou Německo ($ 20.3B), Švédsko ($ 11.7B), Nizozemsko ($ 7.6B), Čína ($ 7.01B) a Norsko ($ 5.42B).

Výzvy a budoucnost dánské ekonomiky

Výzvy, kterým v současné době čelí dánská ekonomika, se týkají nedávné globální finanční krize, která zpomalila jejich ekonomiku a snížila ceny bydlení. Navzdory tomu, že Dánsko prošlo krizí lépe než jiné země, je zadlužení domácností průměrné osoby stále vysoké ve srovnání s čistým disponibilním příjmem. Krize také způsobila, že dánský rozpočtový přebytek se v roce 2009 stane schodkem, a ekonomika se dosud dostatečně nezotavila, aby znovu dosáhla úrovně HDP před krizí. Dánsku se od roku 2013 podařilo získat pracovní místa na trhu práce, což přispívá ke zlepšení úrovně zaměstnanosti. Dánsko, stejně jako mnoho industrializovaných národů, se bude muset vypořádat s rostoucí populací ve stáří a s neznámými důsledky tohoto vývoje jako s jeho skutečným dlouhodobým ekonomickým problémem.