Fluviální reliéfy: Co je to vádí?

Co je Wadi?

Vádí je sladkovodní ekosystém a typ fluviálního reliéfu, který je považován za jakýkoliv typ geologického prvku, který souvisí s řekami nebo potoky. Termín wadi pochází z arabštiny a hebrejštiny. Konkrétně se jedná o suché koryto, které obsahuje vodu během období dešťů a nachází se v údolí podobné oblasti pouště.

Charakteristiky Vádí

Wadis se obvykle nachází v plochých nebo mírně se valících oblastech pouští a často vede také k suchým jezerům. Vádí může být rozpoznána jeho pleteným vzhledem, který je způsoben nedostatkem konstantního průtoku vody a nadbytkem usazování sedimentů. Někdy se tento sediment může hromadit ve značném množství, blokuje průtok vody a účinně mění směr sezónních řek. Kromě nízkých hladin vody ovlivňuje vítr také usazování sedimentů tím, že vnáší suché písky, které se hromadí na vlhkém písku.

Dna wadis jsou často pokryta pískem a volným štěrkem. Nižší hladiny tohoto sedimentu jsou často baleny velmi hustě. To znamená, že během období dešťů není voda rychle absorbována zeminou a nemá kam odtékat, což má za následek rychlé záplavy. Záplava způsobená bleskem ve wadisech je ještě nebezpečnější kvůli zmíněným směrovým změnám, které mohou neočekávaně vysílat vody do obcí.

Význam pro člověka

Někteří wadis mají podzemní řeky nebo prameny, které fungují jako důležitý zdroj vody pro lidi žijící a cestující přes poušť. Protože toto, mnoho wadis slouží jako oázy a stali se místy malých společenství v Africe a na Středním východě. Tato společenství využívají zdroje vody pěstováním plodin a chovem hospodářských zvířat. Některé obyčejné plodiny blízko wadis zahrnují: pšenice, ječmen, a palmy. Usazené wadis se často stávají důležitými zastávkami podél obchodních cest jako místa k doplňování vody a získávání potravin. To je stejně pravdivé jako dnes. To dává mnoho wadis také významný kulturní význam. Archeologové na těchto místech odkryli mnoho starověkých artefaktů a zřícenin osídlení, což dokazuje, že wadis hrál důležitou roli v lidských sídlech již mnoho let.

Ekologický význam Wadis

Wadis není důležitý jen pro lidi, ale i pro blízké druhy rostlin a živočichů. Mnohé z těchto míst v celé Africe a na Středním východě jsou nyní chráněny jako národní parky, rezervace a památky světového dědictví UNESCO za účelem zachování jejich jedinečných stanovišť. Například, Wadi Wurayah Spojených arabských emirátů (SAE) se stal prvním horským chráněným územím v zemi v roce 2009. Tato vádí nabízí vynikající pohled na důležitost těchto sladkovodních ekosystémů. Je domovem několika vzácných druhů rostlin a živočichů. Pozoruhodně, výzkumníci identifikovali 12 savců prospívajících v tomto vádí z 20 umístěných v celém regionu. 60% z nich se týká národních zájmů, mezi něž patří: levhart arabský, gazela horská, arabský Tahr, rys karakalský a liška obecná. Kromě toho tato vádí poskytuje velmi potřebné stanoviště pro 75 druhů ptáků, z nichž 5% je na seznamu Červeného seznamu IUCN uvedeno jako ohrožené. Tato zjištění jsou podobná u mnoha dalších wadisů, které slouží jako biologicky rozmanité biotopy uprostřed pouště.