Jak daleko je Mars od Slunce?

Mars je jednou z planet ve sluneční soustavě. Je to čtvrtá planeta ze Slunce, po Merkuru, Venuši a Zemi. Mars je druhou nejmenší planetou po Merkuru. Mars je pojmenován podle římského boha války. Charakteristickým znakem astronomických těles je načervenalý vzhled na povrchu. Kromě toho, Mars je pozemská planeta s přírodními rysy, jako jsou údolí, pouště, a také čepice polárního ledu, jako ty, které se nacházejí na Zemi. Mars se otočí kolem Slunce o 687 Dnů Země; toto je nazýváno marťanským rokem. Vzdálenost od Marsu ke Slunci je těžké přesně vypočítat, protože Mars má různé orbity.

Kdo určil vzdálenost?

Jak daleko je Mars od Slunce poprvé určil v roce 1672 pan Giovanni Cassini. Giovanni aplikoval paralaxovou metodu. Spolu s astrologem Jeanem Richerem změřili polohu Marsu a triangulovali takovou vzdálenost se známou vzdáleností mezi Francouzskou Guyanou a Paříží. Úroveň přesnosti v té době se odchýlila pouze o 7% od toho, co je v současné době přijatelné s použitím moderních měřicích přístrojů.

Jak daleko je Mars od Slunce?

Mars má nejpřísnější dráhu mezi všemi planetami. Excentrická dráha zajišťuje konzistenci ve vzdálenosti od Slunce. Existují dvě vzdálenosti. První je aphelion, který odkazuje na nejvzdálenější vzdálenost Marsu od Slunce, zatímco perihelion odkazuje na nejbližší planetu, kterou může být Slunce. Na aphelionu je planeta 249 milionů kilometrů od Slunce, zatímco na perihelionu Mars je 206 milionů kilometrů od Slunce. Perihelion a aphelion se střídají každé dva roky. Průměrná vzdálenost od Slunce k Marsu bez ohledu na perihelion a aphelion je přibližně 230 milionů kilometrů (143 milionů mil).

Vzdálenost od Slunce k Marsu může být také měřena ve světelných letech. Světelný rok se vztahuje na vzdálenost světla, kterou cestuje za rok Země. Přibližná vzdálenost mezi Sluncem a Marsem je 0, 000024155306893301653 světelných let. Tento parametr pomáhá astronomům vypočítat vzdálenost v mezihvězdném prostoru.

Jak dlouho bude trvat sluneční světlo, aby dosáhlo Marsu?

Vzdálenost mezi Sluncem a Marsem se mění, jak planeta obíhá kolem Slunce. Nicméně průměrné sluneční světlo bude trvat přibližně 760 sekund nebo dvanáct minut a čtyřicet sekund dosáhne Marsu. Množství času se vypočítá vydělením průměrné vzdálenosti v metrech rychlostí světla. Rychlost světla je 299 792 458 metrů za sekundu. Srovnatelně, sluneční světlo trvá osm minut a devatenáct vteřin k dosažení Země.

Jak daleko je Mars od Slunce v astronomických jednotkách?

Astronomické jednotky, také označované jako AU, označují jednotku měření délky mezi Sluncem a planetami. Nicméně, AU mění se od aphelion (maximum) k perihelion (minimum). AU je všeobecně uznávaným měřítkem pro poznání vzdáleností mezi všemi solárními systémy. Průměrná vzdálenost od Marsu do Slunce je 1, 52 AU do dvou desetinných míst. Věk se pohybuje mezi 1, 38 AU a 1, 666 AU v závislosti na tom, zda se jedná o perihelion, resp. Poměrně astronomická vzdálenost od Země je jedna AU.