Jak starý je Měsíc?

Měsíc má svou vlastní oběžnou dráhu, kde se otáčí a otáčí kolem slunce. Na rozdíl od všeobecného přesvědčení není měsíc světelným objektem. Jeho zdrojem světla je slunce. Měsíc odráží světlo od slunce, jak se točí kolem něj.

Měsíc je jediným přirozeným satelitem naší planety a je druhou největší složkou prvků tvořících sluneční soustavu (po slunci). Měsíc vznikl několik let po vzniku Země a dalších planet. Gravitace mezi planetami způsobila pohyb nebeských materiálů, které byly vystaveny teplu a tlaku, což je přimělo, aby se spojily tvořící těla, jako je měsíc.

Původ Měsíce

Mnoho vědců a vědců předložilo řadu hypotéz, které se snaží vysvětlit, jak vznikl měsíc. Populární hypotézy říkají, že měsíc byl tvořen z trosek materiálů, které se spojily během velkého třesku mezi zemí a Theií, což je tělo planety Mars. To se datuje před 4, 51 miliardami let. Kosmonauti spolu s vědci byli schopni odhadnout tento věk měsíce systematickou analýzou fragmentovaných rocked shromážděných na povrchu měsíce. Vědci pak byli schopni změřit množství uranu ve skále, která se rozpadla a přeměnila na olovo. Skalní fragmenty použité v této analýze byly ty, které shromáždili astronauti Apollo 14 v roce 1971.

Měsíc Eclipse

Zatmění měsíce nastává, když jsou měsíc, slunce a země všechny zarovnány se zemí, která je uprostřed všech. Toto vytvoří překážku pro měsíc v tom to je blokováno od odrážejícího světla od slunce proto jméno zatmění měsíce, který implikuje měsíc je ve tmě. Tento výskyt může být zaznamenán pouze v noci.

Život na Měsíci

Výzkumníci jsou stále prováděni astronauty, aby zjistili tvrzení některých astronautů, že na povrchu Měsíce je skutečně život.

Gravitace

Gravitační síla měsíce je spojena s vysokými přílivy, které zažívají vodní masy po celém světě. Občas gravitační síla měsíce je tak silná, že v některých oblastech světa způsobuje tsunami a masivní ničení. To se stane, když se měsíc otáčí kolem země a usadí se nad hmotami vody. Události způsobené gravitací měsíce jsou kategorizovány jako přírodní nebezpečí, protože nemůžeme regulovat její události.