Jaká je definice Buffer State?

Definice

Stav nárazníku je oblast ležící mezi hranicemi dvou mocných a potenciálně nepřátelských mocností. Ozbrojené síly jedné z soupeřících sil neexistují v nárazníkové oblasti a válka často následuje, když se jedna nebo obě mocnosti pokusí napadnout území nárazníkového státu. Existence nárazníkového státu však může umožnit konkurenčním zemím, aby vyřešily své problémy prostřednictvím mírových jednání a diplomatických akcí namísto toho, aby se zapojily do přímého ozbrojeného boje.

Historické příklady

Pojem nárazníkových států se vynořil v 17. století, kdy tehdejší velké evropské mocnosti Anglie, Francie, Španělska a Portugalska začaly zkoumat a využívat obrovské plochy země na zahraničních kontinentech a v těchto oblastech zakládaly vlastní impéria. Vzhledem k tomu, že koloniální říše těchto mocností se často blížily k sobě v těsných čtvrtích, čímž se zvyšovaly šance na konflikt, mocnosti rozhodly o odchodu určitých oblastí mezi říše, které se nepodařilo jednat jako „nárazník“. Tyto oblasti nebo nárazníkové státy byly domorodci ponechány místní správě a pomohly udržet rovnováhu sil. Tyto historické nárazníkové státy byly často vytvořeny v důsledku přítomnosti přírodních překážek podél imperiálních rozšíření, jako jsou vysoké hory nebo husté, nebezpečné lesy, nebo dokonce mimořádně násilní domorodí obyvatelé. Například, Afghánistán se choval jako nárazový stát mezi ruskou Říší k severu a britskou koloniální Říší (v čem být nyní Indie a Pákistán) k jihu. Siam (mezi britskou koloniální Říší v jižní Asii a francouzské Indočíně) a kolonií Gruzie (oddělující španělsky kontrolovanou Floridu od britských kolonií ovládaných Brity), byly další významné příklady nárazníkových států během koloniální éry.

Moderní Buffer státy

Aby se zabránilo válkám a konfliktům, mnoho moderních denních států po celém světě dostalo status nárazníkových států. I když Nepál a Bhútán mají své vlastní systémy vládnutí a ozbrojených sil, tyto země by mohly být považovány za nárazníkové státy mezi Indií na jihu a Čínou na severu. Vzhledem k tomu, že napětí mezi Indií a Čínou nadále existuje a existuje záznam o čínsko-indických válkách, které byly v nedávné době bojovány na čínsko-indické hranici, význam Nepálu a Bhútánu jako potenciálních vyrovnávacích států je zcela jasný. Polsko a další východoevropské země jsou často považovány za nárazové státy mezi Ruskem a západoevropskými zeměmi. Existuje také několik diplomatických jednání na vysoké úrovni o označování Ukrajiny jako nárazníkového státu mezi Ruskem a blokem NATO. Jak Polsko, tak Ukrajina však nejsou s takovými návrhy spokojeni, protože ani jeden z nich nechce být považován za nárazníkové státy.

Strategický význam

V dnešním vysoce složitém geopolitickém světě plní vyrovnávací státy důležitou úlohu tím, že udržují bojující frakce v bezpečné vzdálenosti od sebe. Soupeřící síly, které si nemohou důvěřovat a žijí bok po boku, poskytují prostor pro dýchání těmito nárazníkovými stavy. Stavy nárazníků poskytují strategickým hloubkám soupeřským mocnostem, což jim umožňuje měřit budoucí protivníkovy pohyby, aniž by přímo ohrozily svá vlastní území. Stavy nárazníků obvykle nese hlavní nápor prvních útoků a dávají mocným subjektům na obou stranách čas připravit se proti svému soupeři. Proto se z pohledu vyrovnávacího stavu věci často jeví jako méně než ideálně bezpečné. Být vyrovnávacím stavem staví národ do nebezpečí, protože válečné frakce bojující proti času budou používat nárazníkový stát, aby zahájily své počáteční útoky proti sobě. Silné entity se také často snaží ovlivnit domácí politiku nárazníkového státu, což brání vlastní nezávislosti.

Dynamika mezinárodního obchodu

Buffer státy hrají velmi významnou roli v ovlivňovat dynamiku mezinárodního obchodu. Tyto státy se chovají jako handshake mezi soupeřícími frakcemi, což je místo, kde k výměně zboží mezi dvěma soupeři může dojít udržováním vyrovnávacího stavu jako „prostředníka“. Výměna obchodu prostřednictvím vyrovnávacího státu umožňuje růst ekonomiky vyrovnávacího státu, jakož i přínosy příslušných ekonomik konkurenčních sil.