Jaké jsou rozdíly mezi zvětráváním a erozí?

Rozlišování mezi povětrnostními vlivy a erozí může být matoucí, pokud nerozumíte technickým detailům vedoucím k oběma procesům. Zvětrávání a eroze jsou přirozené geologické procesy, které působí na hmotu na povrchu Země jako skály a půda, což je způsobuje, že se pohybují a přetvářejí tvář země. Zvětrávání je rozbíjení hornin na menší fragmenty, které mění velikost a strukturu skály. Za tento proces jsou zodpovědné především síly přírody. Na druhé straně eroze zahrnuje procesy, jako je vítr, průtok vody a pohyb ledu, což má za následek změnu z jednoho místa na druhé.

Proces povětrnostních vlivů a typy

Jak název napovídá, při povětrnostních vlivech způsobuje povětrnostní působení rozbití hornin na menší kousky, ale nepohybují se na jiné místo. Existují tři typy zvětrávání:

  • Fyzikální, kde se kameny mohou srazit mezi sebou a zlomit nebo zlomit v důsledku aplikovaného tlaku nebo lomu v důsledku náhlého uvolnění tlaku. V některých případech se během dne může do skalních trhlin shromažďovat voda. Když teplota klesne, voda ztuhne. Během tuhnutí se voda zvětšuje a rozšiřuje trhlinu, což opakovaně rozbíjí skálu.

  • Chemické zvětrávání nastává, když voda z deště nebo tekoucí vody okysličuje minerály hornin nebo je zcela rozpouští a zanechává mezery, které způsobují, že horniny jsou slabé a prasklé.
  • Biologické zvětrávání, ke kterému dochází, když kořeny rostou do skal a praskliny nebo rozbíjejí skálu na menší kousky.

Proces eroze

V erozi, přirozené síly smést rozbité kamenné kusy a usadit je na jiném místě. Tato akce se může uskutečnit působením pohybu větru, vody nebo tajícího ledu, který zanechává jinou krajinu, zatímco tvoří další krajinu, kde se kousky usazují. Eroze přepravuje kusy kamení a obvykle je usadí v nižších nadmořských výškách, v blízkosti ústí řeky nebo u moře. Proces eroze má čtyři hlavní etapy:

  1. Odloučení, kde se kameny rozpadají na malé částice.
  2. Nároky, kde se skalní sedimenty mísí s vodou, vzduchem nebo tajícím ledem.
  3. Přeprava prostřednictvím jedné z přírodních sil.
  4. Depozice, což znamená, kde se částice usazují.

Vztah mezi zvětráváním a erozí

Při pohledu na rozdíly mezi zvětráváním a erozí je nezbytné pochopit, že zvětrávání může být chemické, fyzikální nebo biologické, zatímco eroze je čistě pohyb sedimentů z jednoho místa na druhé, zjevně, zvětrávání obvykle vede k erozi, když se rozkládá skála částic, které přirozené síly mohou transportovat. Zvětrávání je nezastavitelné, ale lidé od té doby našli způsoby, jak omezit erozi zmírňováním budováním gabionů nebo výsadbou stromů.

Výhody zvětrávání a eroze

Povětrnost a eroze vedou k tvorbě nových geologických prvků prostřednictvím přetváření povrchu. Zvětrávání poskytuje částice, které nakonec tvoří sedimentární horniny, jako je vápenec a pískovec, plus chemické zvětrávání pomáhá při snižování atmosférického oxidu uhličitého. Pokud by zvětrávání neexistovalo, země by se skládala z holých skal neschopných podporovat flóru a faunu. Většina úrodných půd jsou produkty procesu zvětrávání. Půdní eroze ukládá půdu bohatou na minerály do míst, která nebyla úrodná, což je činí zemědělsky produktivními.

Nevýhody zvětrávání a eroze

Zvětrávání je hlavní příčinou rozpadu lidských struktur, jako jsou silnice, mosty a domy. Chemické zvětrávání rovněž vede k procesu zvanému oxidace, který je zodpovědný za rezivění. Zvětrávání a eroze mohou způsobit přírodní katastrofy prostřednictvím hromadného plýtvání, jako jsou rockslides a sesuvy půdy, které každoročně zabíjejí stovky lidí. Stejné procesy zvětrávání a eroze, které jsou zodpovědné za tvorbu a ukládání úrodných půd, jsou také zodpovědné za odstraňování úrodných půd z oblasti opouštějící oblast zemědělsky ochromenou.