Jaký je bod tání hliníku?

Hliník je kov nalezený ve druhé řadě a skupina 13 na periodické tabulce. Je to třetí nejhojnější prvek po kyslíku a křemíku, který se nachází v kůře země. Hliník se přirozeně vyskytuje ve sloučeninách, ale nikdy jako čistý kov. Proces extrakce hliníku z jeho sloučenin je komplikovaný a poměrně obtížný. Hliník je užitečný a běžný kov, který je známý tím, že je lehký, jeho tvárnost a odolnost proti korozi. Hliník má snazší recyklaci než čištění z rud. Je také dostatečně bezpečný, když přichází do styku s pokožkou a používá se kolem potravin.

Jaký je bod tání hliníku?

Teplota tání látky je definována jako teplota, při které se látka mění z tuhého do kapalného stavu, ale při specifickém atmosférickém tlaku. To je v bodu tání že substance je kapalné a pevné stavy existují v rovnováze. Teplota tání látky však závisí především na tlaku; je často specifický při standardním tlaku v referenčních materiálech. Bod tání látky je také označován jako liquidus, bod zkapalnění nebo solidus. Bod tání hliníku je 659 stupňů Celsia nebo 1218 Fahrenheita.

Jaký je účel stanovení bodu tání látky?

Bod tání látky je základní fyzikální vlastností. Hlavním cílem stanovení teplot varu a teploty tání látek během laboratorního experimentu je použití výsledků, které pomohou identifikovat nečistoty v těchto látkách nebo neznámých látkách. Neznámý bod tání pevné látky může být používán identifikovat to tím, že porovná to s paletou jiných potenciálních pevných látek a jejich body tání tak dělat zápas identifikovat pevnou látku. Kromě toho, účelem poznání bodu tání látky je použít její bod tání, aby pomohla určit její obecnou čistotu. V tomto ohledu čím větší je rozsah tavení látky, tím méně je čistá látka, zatímco čím více se bod tání snižuje, tím je látka čistší.

Faktory ovlivňující bod tání látek

Teplota tání látky se mění od jedné látky k druhé. Například, zatímco kyslík taje při 218 ° C, led se taví při 0 ° C a hliník je 219 ° C. Některé věci proto ovlivňují teploty tání různých látek. Faktory ovlivňující bod tání látek zahrnují intermolekulární síly, iontové vazby, změny teploty tání, tvar molekul a velikost molekul. Čistá sloučenina, která je krystalická, má obvykle přesnější teplotu tání, takže se zcela roztaví v malém rozmezí teplot nepřesahujícím 0, 5-1 ° C. Pokud taková látka obsahuje i nejmenší množství nečistot, je obvykle v bodech mrazu produkována deprese, která vykazuje nárůst šířky rozsahu bodu tání. Je-li rozmezí teplot tání více než pět stupňů, znamená to, že látka je nečistá .

Použití hliníku

Hliník je jedním z nejužitečnějších kovů na světě. V jeho čisté formě, hliník je primárně používán elektronickým průmyslem dělat pevné disky, vodiče dráhy na křemíkových čipech, a kondenzátorová fólie. Když je kov legován jinými kovy, jako je křemík, zinek, měď a hořčík, stává se ještě silnějším. Dalším významným použitím hliníku je výroba nápojových plechovek a fólie používané při ochraně potravin a různých kuchyňských potřeb.