Jaký je význam názvu Polsko?

Polsko je zemí ve střední Evropě. Země je oficiálně Polská republika v angličtině a Rzeczpospolita Polska v polštině. Jméno země je odvozeno z Polans, západní slovanský kmen, který obýval dnešní Polsko v 9. a 10. století.

Původ a význam

Polsko je odvozeno od Polans, západní slovanský kmen, který obýval oblast kolem 9. století. Polans byl nalezený v povodí řeky Warty v čem je dnes západní Polsko. Kmen byl pojmenovaný pro Proto-slovanské slovo “pól” který znamená pole, prostý, nebo otevřená oblast. Polanové tak byli lidé z polí, lidé z rovin, obyvatelé obydlí nebo obyčejní obyvatelé.

Historické využití

Název Polsko se objevil v rukopisech 10. století s různými latinskými a arabskými hláskováními, jako je Polania, Palania, Polenia, Polonia. Nejstarší zaznamenané použití polštiny (Polianicus v latině) sahá až do počátku 11. století.

Termín Rzeczpospolita Polska (Polské společenství) byl používán od počátku 16. století. Během té doby byl region, který je nyní Polsko, součástí polsko-litevského společenství. Dnes, mnoho uvnitř Polska pokračuje odkazovat se na zemi jako Rzeczpospolita nebo jednoduše kraj znamenat zemi. Polska je společný název země v polštině a znamená polský pozemek.