Jaký typ vlády má Moldavsko?

Moldavská vláda

Moldavská vláda pracuje v rámci reprezentativní demokracie s parlamentním systémem, což znamená, že veřejnost volí úředníky, kteří zastupují jejich společné zájmy. Tato země se stala nezávislou na Sovětském svazu v roce 1991 a založila jeho ústavu v roce 1994. Od té doby, to pokoušelo se vytvořit stabilní vládu s nějakými obtížemi, který je obyčejný v mnoha post-sovětské země. Ústava Moldavska založila 3 větve vlády: výkonný, legislativní a soudní.

Výkonná složka vlády

Výkonná složka se skládá z prezidenta, premiéra a kabinetu ministrů. Prezident Moldavska se chová jako hlava státu a zajišťuje jednotu uvnitř země. V letech 1994 až 2000 byl prezident zvolen širokou veřejností. Od roku 2000 je však prezident zvolen poslanci prostřednictvím nepřímých voleb. Ústavní soud v březnu roku 2016 rozhodl, že tato změna volebního procesu je protiústavní, a znovu ustanovila dvoukolové přímé volby. Předsednictví se provádí na dobu čtyř let s dvouletým omezením. Předseda vlády Moldavska se chová jako hlava vlády a je jmenován prezidentem sloužit 4 roky. Premiér je zodpovědný za sestavování kabinetu ministrů a úzce spolupracuje s každým ministrem, aby zajistil, že výkonné funkce budou prováděny v souladu s předpisy a legislativou schválenou zákonodárným sborem vlády. Kabinet ministrů se skládá ze 16 ministerstev. Mezi ministerstva patří: kultura, finance, spravedlnost, mládež a sport, životní prostředí a ekonomika.

Legislativní odvětví vlády

Legislativní odvětví sestává z parlamentu Moldavské republiky, jednokomorového vládního orgánu. Skládá se ze 101 členů, kteří odpovídají za schválení jmenování premiéra i kabinetu ministrů. Tito jedinci jsou voleni obecnou populací na základě poměrného zastoupení. Výkonná složka může navrhnout legislativu parlamentu, ale je na tomto shromáždění, aby tyto návrhy předložilo jako návrhy zákonů. V čele Parlamentu stojí řečník, známý také jako předseda Parlamentu. V současné době drží Demokratická strana většinu se 41 křesly. Poté následují: Strana socialistů (24), Non-inscrits (13), Liberal Party (11), Strana komunistů (7) a Liberal Democratic Party (5).

Vládní složka vlády

Soudní složka se skládá z hierarchie soudů, včetně (v pořadí): soudů prvního stupně, odvolacího soudu, nejvyššího soudu a ústavního soudu. Soudy prvního stupně jsou rozděleny mezi okresní soudy a 5 krajských soudů. Nejvyšší soud jedná jako odvolací soud pro trestní a občanské otázky. Ústavní soud jedná nezávisle na všech pobočkách vlády a jeho 6 soudců se snaží zajistit, aby ústava byla dodržována přezkumem právních předpisů, mezinárodních dohod a prezidentských příkazů. Tento soud je navíc zodpovědný za to, že vláda a občané jednají odpovědně vůči sobě. Tito soudci jsou jmenováni následovně: 2 Nejvyšší radou Magistrature, 2 prezidentem a 2 parlamentem.