Kde vznikl balet?

Původy baletu

Balet je druh tance, který vznikl v Itálii během renesance 15. století. Soudy pořádaly velké společenské akce a balet se stal součástí pravidelných představení. Nobility se dokonce naučil tanec, aby se mohl zúčastnit. V 16. století, Ital-rozená královna Francie Catherine de 'Medici se stala patronkou baletu pro francouzské soudy. To zůstalo soudním výkonem dokud ne 1661, když King Louis XIV, syn Catherine, otevřel taneční akademii. Jeho popularita se rozšířila po celé Evropě a do 19. století se dostala do Ruska. Ve druhé polovině 19. století začaly baletní koncerty vystupovat v Americe a tanec se tam brzy stal populárním.

Vývoj baletu

Během historie baletních představení se tanec vyvíjel s dobou. Začátek jako společenský tanec pro soudy, to nemělo formální kroky až do taneční akademie krále Ludvíka XIV. Poté se balet konal jako součást operních představení, tzv. Operního baletu. V 1700, Jean-Georges Noverre, choreograf, začal navrhovat tance jako příběhy. Naučil tanečníky používat miming a výrazy obličeje, aby pomohl vyprávět příběhy, aby se odklonili od operního baletu. Příští hlavní vývoj nenastal dokud ne 1832, romantická éra baletu. To je, když ženy se staly nedílnou součástí výroby a pointe boty a dlouhé, tekoucí tylu sukně byly zavedeny. Vyprávění se přesunulo od mýtů k pohádkám a legendám. V Rusku se balet vyvíjel tak, že hlavní pozornost byla věnována zobrazovací technice. Tance byly choreografické, aby zahrnovaly nejvíc možných skoků, obratů a pohybu. Toto zaměření na techniku ​​se promítlo i do pohybových změn v kostýmech. Krátká, klasická tutu byla představena během této doby, takže diváci mohli být svědky nohy tanečníků a legwork.

Hlavní styly současného baletu

V průběhu let se objevilo několik stylů baletu. Ačkoli mnoho z těchto stylů a variací pokračuje být vykonáván, tři zvláště vynikat jako nejvíce populární. Ty jsou klasické, současné a neoklasické. Klasický balet je založen na tradičních technikách a slovní zásobě. Může být ovlivněn jejím regionálním původem nebo metodou vzdělávání. Současný balet zahrnuje různé další taneční tradice při zachování klasických baletních kořenů. Může být ovlivněn jazzem, moderním tancem nebo etnickým tancem. Neoklasicistní balet navazuje na klasickou baletní tradici při využití abstraktních pojmů. Často nesleduje jasný příběh.

Výhody studia baletu

Dnes lidé na celém světě studují balet. Říká se, že učení baletu zlepšuje držení těla a posiluje slabé svaly. Pomáhá učit koordinaci mysli a těla a udržovat soustředění a soustředění. Kromě toho je balet často základem, z něhož se mohou učit další formy tance i sportu, jako je bruslení a gymnastika. Snad nejdůležitější je, že studium baletu učí vytrvalost.

Význam dnes

Balet je již dlouho oceňován jako forma zábavy, tance a umění. Vždy ovlivňovala a ovlivňovala společnost i dnes. Jeho techniky poskytují pohled do kultury odkud vznikly. Technologie dnes umožnila, aby byl balet ještě více přítomen v každodenním životě. Výkony jsou nyní k dispozici online a sociální média nyní umožňují divákům komunikovat s divadlem a jeho tanečníky. To je nejlépe reprezentováno Světovým dnem baletu, který poskytuje některým z nejlepších baletních společností na světě živou streamovací platformu, ze které dokazují zbytku světa, co život baletu znamená.