Kdy končí Lent?

Lent je náboženské pozorování v křesťanském liturgickém kalendáři, který začíná na popelní středu, přičemž trvá šest týdnů. Končí těsně před Velikonoční nedělí, den připomínající Ježíšovo vzkříšení. Popeleční středa se mění z roku na rok kvůli variaci velikonočních dat. Obvykle spadá mezi 3. únorem a 10. březnem. Období Půstu je pozorováno na památku svatého týdne, který vedl k smrti, pohřbu a vzkříšení Ježíše a dalších událostí, jako je triumfální vstup Ježíše do Jeruzaléma, který se slaví jako Palm. Neděle. Vrcholem postní doby je obvykle vzpomínka na Ježíšovo ukřižování, pozorované jako Velký pátek. Lentova doba trvá tradičně čtyřicet dní, aby si připomněla čtyřicet dní, které Ježíš strávil na poušti. Tato událost je většinou pozorována anglikánem, římským katolíkem, metodistou, luteránem a pravoslavnými církvemi.

Kdy končí Lent?

Tam bylo mnoho teorií pozorovat když období Lent by mělo skončit. Období není vždy stanoveno, protože datum zahájení půjčky se obvykle liší. Konec Lentu se také liší od nominální hodnoty ke jmenovité hodnotě, v závislosti na jejich definici, přesvědčeních a zvyklostech během Lentu. Angličanský půst trvá obvykle 44 až 46 dnů. V Římanech katolický, Lent je 40 dnů a končí večer večeře Páně, těsně před svatým čtvrtek začíná.

Na rozdíl od myšlení mnoha lidí je Svatý týden také součástí období Půdy. Svatý týden zahrnuje Zelený čtvrtek, oslavu Ježíšovy poslední večeře s jeho učedníky, Velký pátek, který je oslavou dne, kdy Ježíš zemřel a byl ukřižován, a poslední den Pána, Svatá sobota, která ctí den Ježíše. mrtvé tělo bylo položeno v hrobce. Následující den je Velikonoční neděle, oslava Jeho vzkříšení.

Obecně, Lent kalendář je Lunární kalendář, důvod proč proč data se mění od roku k roku. Velikonoční neděle je obvykle první neděle po prvním úplňku. Po založení Velikonoční neděle jsou zřízeny i další Lentova data a Popeleční středa.

Praxe a zvyky v době postní

Následovníci denominací, které pozorují Pôst, jak je uvedeno výše, označují nástup Lentu tím, že se zapojují do modlitby, mají pokání, umrtvování těla, pokání z jejich hříchů, dávání almužny a sebezapření. Věřitelé popírají sami sebe během luxusní doby. V římsko-katolické církvi nejsou použity dekorace, jako jsou květiny. Pozměněné sochy a náboženské symboly jsou zakryty fialovými kousky látky, které znamenají temnotu období. Římští katolíci se také zdržují konzumace masa. Katolíci se zdržují zpívání „alelluia“ a během svých mas, využívajících hudebních nástrojů, znamenají temnou náladu období. Na počest stádií po Ježíšově zatčení k jeho smrti se římští katolíci účastní cesty kříže. Svaté období končí velikonoční vigilí za soumraku na Svatou sobotu nebo na ránu velikonoční neděle.