Kdy a proč se slaví Světový den Habitat?

Mezinárodní světový den stanovišť stanovila OSN. Rezoluce označující první pondělí v říjnu, kdy byl Světový den biotopů schválen OSN v roce 1985. Den se slaví každý rok v první pondělí v měsíci říjnu. Tento den byl vytvořen především proto, aby poskytl příležitost všem národům na světě, aby udělali krok zpět a zamysleli se nad stavem měst a měst. Konkrétně je třeba, aby státy zhodnotily, zda mají jejich občané žijící ve městech adekvátní a bezpečné útočiště, neboť přístup k bezpečnému a vhodnému útočišti je základním právem. Kromě toho má Světový den biotopů sloužit jako připomínka pro každého, kdo na světě, že odpovědnost za design našich měst spadá na každého. První den byl slaven v roce 1986.

Několik velkých měst mělo tu čest hostit oslavy jako Washington, DC v roce 2009, Šanghaj v roce 2010, Haag v roce 2007 a další.

Pozadí

Statistiky ukazují, že více než 1, 6 miliardy lidí na světě je v krizi bydlení, kde žijí v domech, které jsou považovány za nestandardní. Dalších 100 milionů lidí je bezdomovců. Tato šokující statistika je jedním z důvodů, proč OSN považovala za vhodné upozornit svět na krizi a navrhnout způsoby řešení tohoto problému.

OSN rozdává ceny státům, které významně přispěly a pokročily v prosazování řádné agendy bydlení. Tato cena je známá jako Habitat Scroll of Honor a byla udělena od roku 1989 Programem OSN pro lidská sídla (UNHSP).

Oslava zaměření

Letošní (2018) Světový den Habitat bude označen v pondělí 1. října. Téma pro rok 2018 dosud nebylo vyhlášeno, ale každoročně se mění. Navzdory změnám v tématech pro každý rok jsou pozorovány některé klíčové oblasti OSN, jako jsou:

Mít sociální a bytové služby, které zahrnují všechny.

  • Vytváření udržitelných a cenově dostupných dopravních prostředků a výroby energie.
  • Vytváření a udržování zdravého životního prostředí, které je také bezpečné pro každého. V této věci mají prioritu zranitelné skupiny, jako jsou děti, ženy, osoby se zdravotním postižením, starší osoby a mládež.
  • Vytváření pracovních míst ke snížení převažující vysoké míry nezaměstnanosti na celém světě.
  • Zlepšení slumů a zároveň zlepšení městských center.
  • Zlepšené nakládání s odpady v městských oblastech s cílem omezit vysokou úroveň znečištění na celém světě.
  • Vytváření kvalitního a zdravého vzduchu v městských centrech.
  • Poskytování čisté a bezpečné pitné vody a zlepšování hygienických úrovní.
  • Vytváření, propagace a obnova zelených městských prostor po celém světě.