Kolik galonu vodního vážení?

Podobně jako pevná látka a plyn lze kapacitu kapaliny snadno určit pomocí měrné jednotky známé jako galon. Gallon měří jednotkovou kapacitu kapaliny jak v amerických jednotkách, tak v britském císařském systému. Tam jsou tři různé velikosti galonů v použití dnes, jmenovitě císařský gallon použitý ve V. Británii, Kanada, a některé karibské země, americký gallon používal hlavně v USA a některé latinskoamerické země, a USA suchý gallon který je nejméně \ t ze tří. Tři velikosti měření jsou významně odlišné s císařským galónem definovaným jako 4, 546 litrů, americkým galonem jako 3, 785 litrů, zatímco americký suchý galon je definován jako 4, 405 litrů.

Gallon vody

Kolik váží galon vody? To je jedna z otázek, na kterou se mnozí mnohdy vyhýbají nebo jsou nepřesně zodpovězeni. Někteří lidé odhadli odpověď na tuto otázku mezi 5 a 15 liber. Někteří lidé, kteří se snaží být chytrí, to považovali za složitou otázku bez přesné odpovědi. Ostatní lidé půjdou až na teplotu vody. Zpočátku byla hmotnost vody definována jako 1 kg / litr. Tato definice však byla vyřazena, protože hustota vody je ovlivněna změnami teplot a atmosférického tlaku. Odpověď je jednoduchá; galon vody váží asi 8, 3 libry. Císařský galón vody je definován jako 10, 02 libry na jeho maximální hustotu, zatímco váha amerického suchého galonu vody je definována jako 9, 71 liber. Odpověď však přichází s varováním. Hmotnost vody na litr vody kolísá s teplotou.

Vliv teploty vody na hmotnost

Teplota je jedním ze způsobů měření množství energie ve vodě. Vyšší teplota znamená vyšší energii a naopak. Vyšší vodní energie způsobuje vibrace molekul vody a tlačí své sousedy na stranu. Hustota vody se tak s nárůstem energie vody snižuje. Jelikož je galon množstvím prostoru, počet molekul vody v tomto prostoru bude kolísat s měnícími se hladinami energie. Takže galon teplé vody váží o něco méně než galon studené vody s rozdílem v závislosti na příslušných teplotách. Například, u 500 Fahrenheita, galon vody by vážil přibližně 8.3 liber, zatímco u 2000 Fahrenheita galon stejné vody by vážil 8.03 liber. Nicméně, hodnota vody zůstává stejná i přes změny teploty, protože teplota nemá vliv na složení vody.

Atmosférický tlak a gravitace

Atmosférický tlak a gravitace také ovlivňují hmotnost galonu vody nebo jiné kapaliny. Gallon vody bude vážit méně na Měsíci ve srovnání se Zemí, ale bude vážit více na Jupiteru ve srovnání se Zemí. Rozdíl v hmotnosti je přisuzován gravitačnímu tahu, kterému dochází u objektů. Země má ve srovnání s Měsícem vyšší gravitační sílu, což činí galon vody vážnější než na Měsíci. Stejně jako teplota se však hodnota vody nemění se změnou gravitačního tahu.