Kolik zemí uznává OSN?

Organizace spojených národů (OSN)

Organizace spojených národů (OSN) je mezinárodní orgán zřízený 24. října 1945, jehož cílem je spojit členské státy s cílem řešit společné výzvy, zejména zachování míru a bezpečnosti. Vytvořená po druhé světové válce, OSN nahradila Ligu národů a byla navržena tak, aby zabránila budoucím formám mezinárodního konfliktu. Dalšími funkcemi kodifikovanými v Chartě OSN je ochrana lidských práv, poskytování humanitární pomoci, dodržování mezinárodního práva a podpora udržitelného životního prostředí. Po posledním přijetí jižního Súdánu v roce 2011 má OSN celkem 193 uznaných členských států. Svatý stolec a Palestina jsou navíc považovány za pozorovatelské státy. Ústředí OSN se nachází v Manhattanu v New Yorku, s dalšími kancelářemi v Ženevě, Nairobi a Vídni.

Pravidla členství

Charta OSN uvádí, že každý stát milující mír je způsobilý pro přijetí, pokud takový národ akceptuje současné povinnosti obsažené v Listině a podle úsudku organizace je ochoten a schopen tyto povinnosti plnit. Přijetí takového státu ve Spojených národech podléhá rozhodnutí Valného shromáždění prostřednictvím doporučení Bezpečnostního shromáždění.

Kritéria pro začlenění

Aby byl stát uznán za osobu mezinárodního práva, která má být zařazena jako člen OSN, měla by mít země stálé obyvatelstvo, vymezené území, vládu a měla by mít schopnost vstoupit do vztahů s jinými státy. Budoucí stav nesmí být také získán silou.

Druhým kritériem je konstitutivní teorie státnosti, která definuje stát jako osobu mezinárodního práva, když ostatní státy uznávají jeho suverenitu. Podle deklarativní teorie státnosti je toto kritérium irelevantní. Tam je, nicméně, rozdíl v názoru ohledně výkladu zda stát splní první názor nebo ne, jinak Spojené národy by současně měly 196 členů. Jednotlivé subjekty, které splňují deklarativní teorii státnosti, ale nedosahují uznání jako členský stát, zahrnují Náhorní Karabach a Podněstří. Ačkoli oba státy splňují deklarativní teorii kritéria státnosti, uznávají je pouze členské státy, které nejsou členy OSN, což je vylučuje pro členství v OSN. Dalším státem, který nemá uznání za členský stát OSN, je Somaliland. Navzdory splnění deklarativní teorie státnosti, Somaliland nemá uznání od žádné jiné země.

OSN byla uznána za své humanitární a mírové úsilí. Například organizace získala Nobelovu cenu míru a dva generální tajemníci získali stejnou cenu. Jiná hodnocení OSN jsou však smíšená. Někteří kritici tvrdí, že OSN je irelevantní, zatímco jiní obviňují organizaci korupce a zaujatosti. OSN má však pro členské státy velký význam.