Které země mají pobřeží na Karibském moři?

Jedním ze základních moří Atlantského oceánu je Karibské moře, moře nacházející se v severozápadní části Atlantiku. O rozloze více než 1, 06 milionu čtverečních mil, moře patří mezi největší na světě. Oblast, ve které se nachází moře, Karibik, dostane své jméno od moře. Celkem 11 zemí má pobřeží na moři, včetně Jamajky, Nikaraguy, Kolumbie, Mexika, Belize, Trinidadu a Tobaga, Panamy, Kostariky, Venezuely, Kuby a Dominikánské republiky. Z těchto zemí je jen Jamajka obklopena mořem, a proto je jedinou zemí s karibským pobřežím, která definuje celou zemi.

Země s pobřežím na Karibském moři

Panama

Latinskoamerický národ, který má pobřeží Karibského moře, je Panama. Země má dvě pobřeží, karibské pobřeží a pobřeží Pacifiku. Na rozdíl od pacifického pobřeží, které je do značné míry rozvinuto, má většina částí karibského pobřeží svou přirozenou krásu v nedotčeném stavu. Více než 1000 kilometrů pobřeží je tvořeno nedotčenými plážemi, které patří mezi nejlepší pláže nejen v zemi, ale v celém regionu. Přítomnost bílých písečných pláží na pobřeží Karibiku činí pobřeží hlavním turistickým lákadlem s tisíci turistů, kteří navštěvují pobřeží, aby ochutnali krásné pláže.

Pobřeží je jedním z největších měst v zemi, Colón, který je centrem obchodu a obchodu v Panamě. Obchod v námořní oblasti je další hospodářskou činností, která se odehrává podél karibského pobřeží země kvůli přítomnosti Panamského průplavu, jehož severní ústí se nachází na karibském pobřeží. Přístav Colon, který se nachází na karibském pobřeží, je dalším klíčovým motorem panamského námořního obchodu. Nemovitosti jsou atraktivnější na karibském pobřeží Panamy ve srovnání s pacifickým pobřežím částečně díky příznivým cenám a blízkosti některých nejlepších pláží na světě. Pobřeží je důležité v dějinách národa, kde se Španělé poprvé usadili při kolonizaci ostrova.

Trinidad a Tobago

Trinidad a Tobago jsou vázány na západ Karibským mořem, a tak má dlouhé pobřeží na vodním útvaru. Mezi hlavní města, která se nacházejí podél pobřeží, patří přístav Španělska, druhé největší město ostrova. Město, které je také hlavním městem ostrova, je centrem obchodu a obchodu Trinidadu a Tobaga a jeho mrakodrapy mají mnoho vládních úřadů. Další důležitá města nalezená podél karibského pobřeží jsou Point Fortin, San Fernando, Point Lisas a Pointe-a-Pierre. Obec Toco se nachází na okraji, kde se karibské pobřeží setkává se severoatlantickým pobřežím. Rybářská vesnice je top turistické místo v zemi díky nedotčené pláži, která sedí na karibském pobřeží.

Jedním z problémů, kterým v současné době čelí karibské pobřeží ostrova, je eroze pobřežních oblastí, která zaznamenala rozsáhlé části pobřeží, které vyplavily proudy Karibského moře. Eroze poškozovala infrastrukturní projekty podél pobřeží, jako jsou silnice, které jsou jediným spojením s odlehlými rybářskými vesnicemi nacházejícími se podél pobřeží. Pobřežní eroze ohrožuje životnost silnic, což je činí na některých úsecích neprůchodnými. Eroze má také nepříznivé ekologické účinky, neboť představuje velké riziko hnízdišť kožených želv, jejichž existence je již ohrožena jinými lidskými činnostmi.

Jamaica

Zatímco jiné země mají pobřežní čáry na jiných vodních útvarech, Jamajka, která je obklopena Karibským mořem, má pouze celé pobřeží vymezené Karibikem. S oblastí, která pokrývá 4 213 mil čtverečních, je ostrovní národ překonán pouze Hispaniolou a Kubou na Velkých Antilách. Všech 14 farností země se nachází podél karibského pobřeží. Mnoho z hlavních měst Jamajky je nalezené podél karibského pobřeží včetně národa je největší město Kingston. Jiná hlavní města nalezená na pobřeží zahrnují Ocho Rios, Montego zátoku, Portmore, a starý přístav. Jako výsledek, významná část populace ostrova bydlí podél pobřeží.

Některé ekonomické aktivity podél pobřeží zahrnují rybolov a námořní obchod. Primárním ekonomickým motorem podél karibského pobřeží Jamajky je cestovní ruch kvůli přítomnosti malebných pláží podél pobřeží. Podobně jako mnoho jiných pobřežních oblastí v Karibiku, i na pobřeží Jamajky se bojuje s erozí pobřeží, která představuje vážnou hrozbu pro její existenci. Předpokládá se, že eroze pobřeží je vyvolána vzrůstající hladinou moře, která je zase způsobena globálním oteplováním. Jedna pláž, kde jsou účinky pobřežních erozí nejzávažnější, je Hellshire Beach, která se ustupuje rychlým tempem. Ztráta velkých částí pláže bránila komerčním a rekreačním aktivitám na pláži.

Kolumbie

Kolumbie má dlouhé pobřeží podél Karibského moře, jak se váže na sever u moře. Země má také pacifické pobřeží, jak je vázáno oceánem na jih. Dvě pobřeží jsou podobná, ale mají mnoho rozdílů, které je odlišují. Za prvé, Karibské pobřeží v Kolumbii je více rozvinuté s vyšším průnikem infrastrukturních projektů ve srovnání s pacifickým pobřežím. Být více rozvinutý, karibské pobřeží je lépe umístěné přijímat a bavit turisty kvůli snadno dostupným zařízením nalezeným na pobřeží.

Naopak, pobřeží Pacifiku je ideální volbou pro turisty, kteří preferují syrové, nezměněné pobřeží. Další rozdíl je patrný v typu mořského života na obou pobřežích. Pobřeží Pacifiku je domovem keporkaků, zatímco korály se nacházejí na karibském pobřeží.

Lidská činnost na karibském pobřeží

Pobřeží kolem Karibského moře má mnoho velkých měst, která jsou domovem velkého počtu lidí. Příklady těchto měst zahrnují Kingston a Portmore (Jamajka); Colon (Panama); a Port of Spain a Point Fortin (Trinidad a Tobago). Přítomnost těchto měst činí námořní obchod klíčovou hospodářskou činností podél karibského pobřeží. Díky tropickému podnebí v této oblasti se na pobřeží objevují tropické pláže, které činí z pobřeží nejlepší turistické destinace, které každoročně přitahují miliony návštěvníků.