Kultura Rwandy

Rwanda je africký národ, který zabírá plochu 10.169 čtverečních mil v centrální oblasti kontinentu. V roce 2015 bylo domovem zhruba 11 262 564 lidí, kteří v té době představovali 76. nejvyšší obyvatelstvo na světě. Vědci se domnívají, že lidské osídlení na území Rwandy sahá až do konce poslední doby ledové. Důkazy naznačují, že půda uvnitř hranic Rwandy byla úrodná i během předchozí doby ledové, která mohla přilákat značný počet zemědělských společností. Komunita lovců a sběračů Twa byla první, kdo se usadil uvnitř hranic Rwandy. Během doby kamenné, to je věřil, že Rwanda měla malou populaci lovců-sběrači a množství lidí bydlet uvnitř oblasti významně se zvětšilo během Iron doby. Rwandské komunity v době železné byly známy tím, že vyráběly předměty, jako je keramika a nástroje. Twa ztratila svou dominanci v regionu po příjezdu skupiny Bantu označované jako Hutus. Migrace Rwandy je další hlavní etnická skupina, Tutsis, je věc značné akademické debaty. Království se vynořilo uvnitř Rwandských hranic a vládlo nad významnými rwandskými etnickými skupinami. Během koloniálního období, Německo dosáhlo kontroly nad Rwandou, ale oni ztratili území po jejich porážce v první světové válce. Rozsáhlá historie Ruska výrazně ovlivnila národní kulturu.

6. Náboženství praktikovaná

Rwandská ústava zaručuje práva občanů vykonávat náboženství podle svého výběru. Drtivá většina Rwandese praxe křesťanství s římským katolicismem být nejpopulárnější křesťanské označení. Jiná křesťanská označení s významným množstvím následovníků zahrnují protestanty a adventisty sedmého dne. Svědkové Jehovovi je jednou z nejmenších křesťanských denominací ve Rwandě, jak uvádí zpráva za rok 2017, že má zhruba 29 000 přívrženců. Islám má významný počet stoupenců, protože přibližně 4, 6% obyvatel jsou muslimové. Sunnitský islám je nejvíce dominantní formou islámu v hranicích Rwandy. Hinduisté a buddhisté ve Rwandě tvoří malou menšinu s většinou přívrženců, kteří pracují ve Rwandě. Vzhledem k značnému počtu křesťanů ve Rwandě působí v zemi několik organizací s vazbami na různé církve. Navzdory důležité úloze, kterou náboženství hrálo ve Rwandě, byla zpráva Organizace africké jednoty citována jako jeden z faktorů, které přispěly k genocidě. Zpráva ukázala, že historické praktiky římskokatolických misionářů, kteří upřednostňují Tutsi nad Hutu, přispěly k kmenovému napětí v zemi.

5. Festivaly

Festivaly jsou nedílnou součástí rwandské kultury a jsou obvykle pořádány k oslavě významných událostí ve společnosti. Jedním z nejdůležitějších momentů v rwandské kultuře je narození dítěte. Kultura diktuje, že se koná velký ceremoniál k oslavě narození a výběru jména. Jednou z nejdůležitějších událostí ve Rwandě je Kwita Izina, která se koná každý rok kolem září. Akce je obvykle označena na místní a národní úrovni a je oslavou goril v zemi. Dalším festivalem je den Umuganda, který se koná jako národní den úklidu. Den se koná od 8:00 do 11:00 a jedná se o celostátní cvičení, kde se všichni občané účastní společné práce.

4. Kuchyně

Podnebí národa ovlivňuje jídla, která jsou připravena, přičemž některé z nejčastěji používaných složek jsou sladké brambory, banány a maniok. Jedním z nejrozšířenějších jídel v zemi je Ugali, jídlo z kukuřičné mouky, které je také populární v několika dalších východoafrických zemích, jako je Keňa. Další populární jídlo konzumované ve Rwandě je Matoke, který je vyroben z plantains. Jídlo je také populární v Ugandě. Kromě tradičních jídel jsou mezinárodní kuchyně, zejména indická a čínská, oblíbená zejména v hotelech v Kigali. Rychlé občerstvení zejména francouzské hranolky jsou také populární u mladších lidí z Rwandy. Pivo je jedním z nejpoužívanějších nápojů ve Rwandě s urwagwou, která je ve venkovských oblastech běžná. Jiné široce konzumované nápoje ve Rwandě zahrnují mléko, víno a ovocné šťávy.

3. Hudba a tanec

Hudba, tradiční i moderní, je nezbytnou součástí života v Rwandě. Tradiční rwandská hudba je popularizována amatorero troupes, které se nacházejí po celé zemi. Kromě tradičních písní učí další generaci rwandských umělců. Baletní národní Urukerereza je jednou z nejznámějších amatorerových skupin, protože na některých mezinárodních akcích dokonce reprezentovala Rwandu. Rwandská lidová hudba je používána chránit mýty a legendy společenství přes tradici známou jako ikinimba . Písně prováděné během této tradice obvykle využívají nástroje jako jsou ingoma a umuduri . Jeden z nejvíce populárních Rwandese lidových hudebníků je Jean-Paul Samputu kdo byl příjemce dvou Kora cen. Hudební scéna ve Rwandě přilákala několik investorů, kteří jí pomohli prosperovat. Ačkoli genocida drasticky narušila produkci hudby v zemi, nové hvězdy takový jako Tom Close a slečna Jojo získali popularitu v zemi. Rwandští hudebníci vystupují na některých festivalech, jako je například Kigali Up, která poskytla platformu několika mladým umělcům.

2. Literatura

Literární průmysl ve Rwandě je relativně mladý ve srovnání s ostatními zeměmi světa, protože Evropané v zemi zavedli čtení a psaní. Přes relativní mládí jeho psané literatury, Rwanda má množství ústní literatury. Během pre-koloniální období, forma ústní poezie se objevila uvnitř království Rwandy. Poezie byla obecně používána k záznamu genealogie vládnoucí rodiny. Jeden z nejprominentnějších rwandských autorů byl Joseph Sebarenzi, který napsal knihu Bůh spí ve Rwandě: Cesta transformace . Rwandská genocida také inspirovala rwandské autory jako Immaculée Ilibagiza, který napsal knihu o svých zkušenostech během genocidy.

1. Sociální přesvědčení a etikety

Údaje ze Světové banky ukázaly, že v roce 2016 žije 70% obyvatel Rwandy ve venkovských oblastech. Způsob života ve venkovských oblastech se výrazně liší od městských oblastí vlivem západní kultury. Ve venkovských oblastech je kladen velký důraz na tradiční hodnoty. Sociální etiketa se očekává od všech členů společnosti bez ohledu na to, kde žijí. Rwandské společnosti jsou obecně považovány za jedny z nejzdvořilějších na světě.