Lesy řasy - Typy lesů po celém světě

Lesy řasy jsou ponořené lesy nebo zóny, které mají vysoké koncentrace hnědých řas (nebo řasy). Lesy řasy jsou považovány za jeden z nejživějších a nejplodnějších ekosystémů na světě. Lesy existují po celém světě, od mírných oceánů až po polární oblasti.

Lesy mají pro lidské bytosti a mořský život významné výhody díky své rozmanitosti funkčnosti a struktury. Tento zásadní význam je navzdory skutečnosti, že řasa není z hlediska taxonomie nejrozmanitější. V optimálních podmínkách je možné, aby lesy rostly až 18 palců za jeden den.

Kelp spoléhá na fotosyntézu pro produkci potravin a živin. Z tohoto důvodu tyto lesy typicky rostou v otevřených vodách, které jsou mělké s hloubkami v rozmezí od 49 do 131 stop. Většina listů, které tvoří baldachýn lesa, bude vždy vidět na povrchu vody, kde mají přístup ke slunci. Baldachýn má tendenci se rozkvétat i ve studených vodách, které jsou plné živin.

Význam lesních porostů

Nejzřejmějším významem je poskytování přístřeší, potravin a ochrany pro stovky mořských druhů, jako jsou ryby. Silné lopatky rostlin poskytují dokonalé úkryty před dravci. Některá zvířata používat kryt zahrnují zasněžené volavky, kormorány, racky, terns, lachtany, vydry moře, velryby, pečeti, a jiní.

Lesy řasy také sloužily důležitou funkci v přežití lidí po tisíce let. Například, markýzy by fungovaly jako jakýsi nárazník, který chrání staré rybáře před drsnými povětrnostními podmínkami, které se mohou vyskytovat v otevřených vodách. Dále, řasy canopies také sloužil jako průvodce druhů tak, aby se neztratil.

V moderních dnech hraje rybolov důležitou roli v hladkém fungování a růstu ekonomik. Dobrým příkladem je, když lidské bytosti sklízejí některé druhy, které tvoří lesy řasy, aby krmily druhy ryb, které jsou drženy ve vazbě. Mezi tyto druhy ryb patří skalice a humr. Kromě tohoto použití jsou lidé také schopni sklízet látku známou jako kyselina alginová, která se používá při výrobě produktů, jako je zubní pasta. Vegetace také poskytuje ideální podmínky pro rekreační využití, jako je jízda na kajaku a potápění.

Hrozby a ochrana

Nadměrný rybolov je pravděpodobně nejnaléhavější a nejohroženější hrozbou pro tyto kritické ekosystémy. Nadměrný rybolov významně sníží počet určitých druhů, čímž se sníží schopnost tohoto druhu sloužit svému účelu v ekosystému. V důsledku toho se počet dalších druhů rozstřílí a nakonec se celý systém namáhá. Mezi další výzvy patří přírodní katastrofy, znečištění vody, změna klimatu a invazivní druhy.

Vzhledem ke složitosti lesů se manažeři životního prostředí těžko snaží udržet biologickou rozmanitost. Některé ze strategií ochrany lesa zahrnují regulaci sklizně řas a kontrolu invazivních druhů.