Mohla by být Afrika nejlidnatějším kontinentem na světě v roce 2100?

Podle zprávy Organizace spojených národů bude mít svět odhadovanou celkovou lidskou populaci do roku 2050 9, 7 miliardy a do roku 2100 11 miliard. V současné době Asie hostí téměř 60% světové populace. Afrika je na druhém místě a představuje pouze 16% celkového počtu obyvatel světa. Zbytek regionů světa tak tvoří pouze asi 24% světové populace. Očekává se, že tento obraz se v následujících letech radikálně změní, protože se očekává, že Afrika bude na konci století hostit téměř 39% světové populace.

Zpomalení, které je stále velmi rychlé

Přestože se odhadovaný celosvětový nárůst populace z dnešních 7, 3 miliardy na odhadovaných 11 miliard v roce 2100 jeví jako poměrně významný, je také pravda, že ve skutečnosti dochází ke zpomalení. Od roku 1990 byly na světě přidány 2 miliardy lidí včetně 1 miliardy od roku 2003. Míra růstu obyvatelstva v posledních několika desetiletích tak byla mnohem vyšší, než se předpokládá do budoucna. Při současném tempu je každoročně přidáno do světa asi 83 milionů lidí. Růst počtu obyvatel se však snížil z 1, 24% před deseti lety na současných 1, 18%. Má se za to, že klesající míra plodnosti a touha menších rodin působí jako faktory ovlivňující pokles. Navzdory tomu je také pravda, že svět s 11 miliardami obyvatel bude určitě čelit extrémním výzvám. Odhaduje se také, že méně rozvinuté země s vysokou porodností budou primárně zodpovědné za budoucí růst světové populace. Africké země tak budou v čele a přispějí k nejvyššímu růstu celosvětové populace v budoucnu.

Scéna V Africe

Odhaduje se, že Afrika v příštích několika desetiletích přidá do světa asi 1, 3 miliardy lidí. Do poloviny tohoto století bude téměř každý ze čtyř lidí na světě pocházet z Afriky. Také by to mohl být jediný kontinent, jehož obyvatelstvo bude i po roce 2050 dále růst. Očekává se, že počet obyvatel kontinentu bude více než dvojnásobek toho, co je dnes na konci století. Do roku 2100 bude Afrika tvořit asi 39% světové populace nebo dokonce vyšší.

Důvody podporující odhadovaný populační boom Afriky

Za prvé, kontinent má poměrně mladou populaci. V roce 2015 bylo téměř polovina africké populace ve věku 24 let a méně. Míra plodnosti je zde také relativně vyšší. S rozvojem afrických národů a zlepšením zdravotnických zařízení pro ženy se očekává, že v budoucnu bude zaznamenáno více živě narozených dětí. Očekává se také, že se zvýší délka života. Proto je kontinent připraven zažít populační boom.

Nigérie bude třetí nejzalidněnější zemí světa

OSN také odhaduje, že Nigérie vyleze několik řad, aby se stala třetí nejlidnatější zemí na světě, což je titul, který nyní drží USA.

Nejlidnatější kontinent v roce 2100

Ačkoli se předpokládá, že Afrika zažije nejvyšší nárůst počtu obyvatel do roku 2100, může být po Asii druhým nejlidnatějším kontinentem na světě. Očekává se však, že rozdíl v počtu obyvatel mezi oběma kontinenty nebude příliš vysoký. Zpráva statisty uvádí, že zatímco Afrika bude mít v roce 2100 odhadovanou populaci 4467, 58 milionu, odhadovaná populace Asie bude ve stejném roce 4780, 48 milionu.

Velká populace, velké problémy

Podle odborníků, tento obrovský vzestup v globální lidské populaci výrazně vyčerpá přírodní zdroje a vyvolat ekologické katastrofy. Svět bude čelit velkým problémům, jako je vysoká míra chudoby, nezaměstnanost a zločin.

Mohla by být Afrika nejlidnatějším kontinentem na světě v roce 2100?

HodnostRokSvětová populacePopulace AfrikyAfrická populace jako% světové populace
119502, 5 miliardy230 milionů9%
220157, 3 miliardy1, 2 miliardy16%
320509, 5 miliardy2, 4 miliardy25%
4210011 miliard4, 2 miliardy39%