Náboženské víry na Slovensku

Ve středoevropské zemi Slovensko žije přibližně 5 445 829 osob. Podle CIA World Factbook je křesťanství náboženstvím většiny na Slovensku. 62% populace národa praktikuje římský katolicismus. Přívrženci protestantského křesťanství a řecké katolické církve tvoří 8, 2% a 3, 8% slovenské populace. 12, 5% populace je přidruženo k jinému náboženství nebo nespecifikovalo jejich náboženství. 13, 4% obyvatel Slovenska tvrdí, že se neřídí žádnou vírou.

Největší náboženství na Slovensku

Začátek křesťanství na Slovensku lze sledovat až do 8. století po pádu Avarské říše. V regionu dnešního Slovenska se objevilo několik slovanských knížectví. Vládcové těchto knížectví brzy začali přijímat křesťanství jako jejich náboženství. První kostel byl postaven kolem roku 830 v Nitře. Křesťanství začalo v regionu vzkvétat ve druhé polovině 9. století. Ve středověku bylo křesťanství v regionu dobře zavedené a římskokatolická církev provozovala školy a sociální instituce a také hrála důležitou roli v královské správě. Protestantismus přišel do země asi v 16. století. Etničtí Němci na Slovensku byli první, kdo se seznámil s myšlenkami reformace. Do poloviny 16. století však významná část Slováků přijala i luteránství a další oblasti protestantismu.

V současné době mají některé další oblasti křesťanství, včetně baptistů, adventistů sedmého dne, scientologů, církve bratří a dalších, také v zemi malé následování.

Další náboženství na Slovensku

Hinduisté, muslimové, Židé a přívrženci Bahá'í Faith jsou některé z menšinových náboženských komunit žijících na Slovensku. Judaismus má v zemi dlouhou historii. První Židé se usadili v regionu kolem 11. století. Ačkoli země měla významně velkou populaci Židů kolem 90, 000 předchozí k světové válce, jen málo přes 2, 000 Židů bydlí v zemi dnes. Odhaduje se, že v zemi žije také 5 000 muslimů. Většina muslimů na Slovensku dnes přišla jako uprchlíci z bývalé Jugoslávie nebo se jedná o studenty a pracovníky, kteří do země emigrovali. Většina menšinových komunit na Slovensku je soustředěna do hlavního města Bratislavy a okolí.

Náboženská svoboda a tolerance na Slovensku

Na Slovensku ústava, zákony a politiky zajišťují svobodu náboženského vyznání obyvatelům země. Vláda tuto svobodu obecně odmítá. V roce 2016 však slovenský parlament schválil důležitý návrh zákona týkající se náboženských praktik v zemi. Podle zákona budou stát uznány pouze náboženské organizace a hnutí s více než 50 000 ověřenými praktikujícími členy. Zákon byl chválen a kritizován různými částmi obyvatel země.

Náboženské víry na Slovensku

HodnostNáboženstvíPopulace (%)
1Římský katolicismus62
2Bezbožný13.4
3Jiné náboženství12.5
4Protestantské křesťanství8.2
5Řecká katolická chutch3.8