Náboženské víry v Čadu

Čad má řadu náboženství, která jsou v zemi široce a svobodně praktikována. Ústava poskytuje náboženskou svobodu, která umožnila různým náboženským skupinám. Islám a křesťanství jsou hlavní označení s miliony přívrženců. Několik vyšších vládních úředníků však připisuje islámské víře. V době příchodu bílých lidí, islám dlouho zakládal kořeny v Čadu, které vstoupily do země ze severní Nigérie a Súdánu. Tradiční africký náboženský systém je také široce praktikován některými společenstvími. Existuje také menšina, která se nepodepisuje s žádným náboženstvím.

Náboženské víry v Čadu

islám

Muslimové tvoří asi 55% obyvatel Čady. Již v Čadu byl přítomen v době příchodu arabských přistěhovalců z východu ve 14. století. Náboženství bylo rozšířeno prostřednictvím interakce a ekonomických činností, jako je obchod, na rozdíl od dobytí, jak tomu bylo v jiných regionech. Koránské školy byly v této oblasti rozsáhle zřízeny, aby usnadnily proces Čadanů, kteří se učí arabský jazyk hlavně prostřednictvím rote. Většina muslimů v Čadu jsou sunnité a dodržují právnickou školu v Maliki. Jejich islámské znalosti vycházejí z rozsáhlé literatury. Vyšší islámské vzdělání neexistuje v Čadu a zájemcům o jeho cestování musí cestovat do zahraničí. Mezi oblíbené destinace patří Káhira a Jemen.

Protestantské křesťanství

Tvoří 16, 9% celé populace. První skupina protestantů se dostala do jižního Čadu ve dvacátých letech 20. století. Američtí baptisté byli první a později následovali další skupiny. Takové organizace se na finanční podporu zaměřily na mateřské církve a jejich vlády, což jim umožnilo pracovat nezávisle na francouzských kolonialistech. Přišli s vzdělávacími a zdravotními projekty, které přilákaly lidi. Někteří z prvních konvertitů opustili své vesnice, aby se usadili v misijních centrech. Někteří misionáři se usadili v zemi, měli manželky a děti, kteří také pokračovali v práci na přeměně domorodců.

Římskokatolické křesťanství

Je to 23, 9% obyvatel Čadu. Římští katoličtí misionáři začali svou práci v roce 1929. Misionáři byli otevřenější místní kultuře ve srovnání s jejich protestantskými protějšky. Nicméně, doktrína celibátu odrazila některé z rádoby kněží. Trvání církve na doktríně monogamie také omezilo místní konvertity, kteří byli dostatečně bohatí, aby si vzali mnoho manželek. Kostel zůstal vlivný v několika aspektech sociálního vývoje země. Stejně jako protestanti, i církev usnadnila rozvoj vzdělávání a zdravotní péče výstavbou škol a nemocnic.

Tradiční náboženství

Představují 6% obyvatel země. Předci hrají ve svých tradičních náboženstvích rozhodující roli. Oni jsou věřil být schopný zprostředkovat mezi živým a nadpřirozeným světem. Náboženství věří v existenci jednoho Nejvyššího Bytí; Tvůrce celého vesmíru, který je laskavý všem dobrým lidem. Jejich náboženství je charakterizováno rituály, oběťmi a zvláštními zvláštními příležitostmi a obřady.

Dopad náboženství

Čadská společnost je spíše náboženská víra v existenci Boha. Vláda umožnila svobodu náboženského vyznání, aby lidé byli ochotni zapojit se do různých, zákonných praktik. Náboženství od koloniálních časů hrálo významnou roli v sociálně-ekonomickém rozvoji země.

Náboženské víry v Čadu

HodnostSystém víryPodíl obyvatelstva v Čadu
1Sunnitský islám25, 8%
2Římskokatolické křesťanství23, 9%
3Protestantské křesťanství16, 9%
4Nenominující islám12, 3%
5Shia islám11, 2%

6Animismus a / nebo tradiční africká lidová náboženství

6, 0%
7Ahmadi islám2, 1%
8Ateismus nebo agnosticismus1, 8%