Nejhorší mezery v mzdách zemí OECD

Kontroverze týkající se rozdílu v odměňování žen a mužů je stále pokračující diskusí ve většině světa. Mnohé z nejrozvinutějších zemí světa mají vyšší rozdíl v mzdách žen a mužů, než se očekávalo. Je třeba poznamenat, že rozdíl v mzdách mezi ženami a muži není jen započítán tím, že se zjistí rozdíl v mzdách mužů a žen vykonávajících stejné zaměstnání nebo na stejné úrovni, další faktory, jako jsou muži a ženy, kteří vykonávají různá pracovní místa, a rozdíl mezi pohlavími ve vedoucích funkcích zohledněny také pozice organizací. Velká mezera znamená, že ženy vydělávají nižší mzdu než muži. Článek pojednává o členských zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) s největším rozdílem v platech.

10. Rakousko (18, 19% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Rozdíl v mzdách žen a mužů v Rakousku činí 18, 19%. Podle zprávy Evropské unie zveřejněné v roce 2015 pracovalo na částečný úvazek 45, 6% žen ve srovnání s 10, 3% mužů, což vedlo k nízké pracovní době. Míra zaměstnanosti mužů v roce 2013 činila 76%, zatímco u žen činila 66, 9%, což přispělo také k disparitě mezd.

9. Švýcarsko (18, 52% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Rozdíl ve mzdách žen a mužů ve Švýcarsku činí 18, 52%. Nezanedbatelnou roli hraje rozdíl v vzdělání, kdy jedna žena v každé ze tří mužů ve věku 64 let měla vysokoškolské vzdělání. Na vině byla také kariérní postup, protože ženy dominovaly v méně placených pracovních místech.

8. Finsko (18, 73% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Finsko má podle OECD rozdíly v odměňování žen a mužů ve výši 18, 73%. Zprávy uvádějí, že ženy v zemi mají méně vedoucích pozic než muži a ženy také pracují s nižšími platy než muži. Stejně jako v Kanadě nejsou ženy ve Finsku schopny vyjednávat o vyšších platech, stejně jako muži.

7. Kanada (18, 97% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Kanadský rozdíl v odměňování žen a mužů je podle zpráv OECD 18, 97%. Rozdíl v mzdách je přisuzován různým profesním dráhám mezi muži a ženami, kde ženy převažují na nízko placených pracovních místech. Umění vyjednávání je také proti ženám, které jsou ochotny pracovat za nižší mzdu než muži ve stejné pozici.

6. Turecko (20, 06% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Podle zpráv OECD činí rozdíl v mzdách mezi muži a ženami 20, 06%. Vysoký rozdíl v mzdách je přisuzován nízkému počtu žen na trhu práce ve srovnání s muži. V letech 2002 až 2012 Evropská unie odhadovala, že míra zaměstnanosti žen vzrostla z 9, 9% na 10, 6%.

5. Nizozemsko (20, 46% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Nizozemsko se umístilo na pátém místě v žebříčku OECD a na druhém místě v EU s rozdílem v mzdách 20, 46%. Jedním z faktorů tohoto rozporu je skutečnost, že ženy vykonávají více práce na částečný úvazek než muži v důsledku domácích prací a mateřství, což je faktor, který omezuje jejich schopnost vydělávat více. Podle Eurostatu se mzdový rozptyl zvýšil v jednotlivých sektorech jako ve finančním a pojišťovacím sektoru, kde mzdový rozdíl činil 28, 3%. OECD také uvádí, že málo žen zastává výkonné funkce - méně než 5% členů představenstev kótovaných společností.

4. Izrael (21, 83% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Rozdíl v mzdách mezi muži a ženami v Izraeli je zřídkakdy hovoří, ale podle OECD tento rozdíl činil 21, 83%. Ačkoliv je tento rozdíl ve srovnání s ostatními zeměmi EOCD poměrně vysoký, země od roku 2001 učinila významný krok, kdy snížila rozpětí mezery o 6, 3%. V 80. letech navštěvovalo školu pouze 30% dívek ve srovnání s více než 90% dívek. Velký rozdíl v mzdách je přisuzován mužům, kteří zastávají více výkonných funkcí, a že více mužů se věnuje rizikovějším pracovním místům po delší dobu, které byly kompenzovány vyšší než ženy.

3. Japonsko (26, 59% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Japonsko se umístilo na třetím místě mezi zeměmi EOCD s rozdílem v mzdách žen a mužů ve výši 26, 59%. Jedním z faktorů, na které poukázal, je vzdělávání, ačkoli Japonsko dosáhlo značného pokroku v poskytování rovného vzdělání, kariérní volba mužů a žen ovlivňuje jejich mzdy. Šedesát procent absolventek končí v oblasti zdravotnictví a vzdělávání a pouze 10% se zabývá technologickým sektorem. Na druhé straně se japonské ženy potýkají se zvyšováním pozice na vrcholných pozicích a pouze 5% je na vedoucích pozicích kótovaných společností. Mnoho žen také odstoupí z pracovní síly, aby vychovávaly děti a měly problémy s návratem do pracovní síly.

2. Estonsko (31, 5% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Průzkum umisťuje Estonsko na druhé místo s rozdílem mezd ve výši 31, 5%. Rozdíl v mzdách mezi ženami a muži je největší v Evropě a téměř dvojnásobek průměrného rozdílu v mzdách Evropské unie, ačkoli země má ve srovnání s ostatními zeměmi EU vysoký počet zaměstnaných. Estonský zákon o rovnosti žen a mužů z roku 2010 nestanoví právní požadavek, podle něhož musí organizace zachovat stejnou mzdu pro muže a ženy na stejné pracovní úrovni, což ponechává ženy zranitelné. Rozdíl v odměňování žen a mužů je odrazem marginalizace žen. Na konci roku 2016 činila zastoupení žen v estonském parlamentu 23, 8%. Nicméně, země vzala významný krok hlasováním v prvním ženském prezidentovi.

1. Jižní Korea (36, 6% rozdíl v mzdách žen a mužů)

Jižní Korea má překvapivě největší rozdíl v odměňování žen a mužů mezi zeměmi OECD. Průzkum provedený organizací ukázal, že žena v zemi pravděpodobně vydělá o 36, 6% méně než to, co si člověk vydělá; největší rozdíl v mzdách mezi 35 členskými státy. Velký rozdíl v mzdách se připisuje skutečnosti, že ženy mezi polovinou 20. a polovinou 30. let opouštějí své zaměstnání, aby vychovávaly děti a vrátily se na trh práce ve svých 40 letech. Mezera mezd se snižuje nepatrným tempem vzhledem k tomu, že v roce 2000 to bylo 40%.