Nejnižší zisk daně z podnikání na světě

Daně z obchodních zisků jsou účtovány podnikům po celém světě, jsou jim přidělovány a vybírány po odečtení nákladů a příspěvků, které podniky platí jako podíl na komerčním zisku, který má být vybrán vládou. Ostatní daně, jako např. Daň z příjmů fyzických osob, daně z přidané hodnoty, daně ze zboží a služeb a daně z prodeje, jsou z nich vyloučeny. Mnoho zemí na světě platí nejnižší daně z obchodních zisků, které jsou dokonce nižší než 1% dosaženého zisku.

Země, které platí nejnižší sazby daně ze zisku

Existuje několik zemí po celém světě, kde podniky platí nižší částku daní, což je méně než 1%, než Francie, Brunej a Srí Lanka. Ve Francii musí podniky zaplatit 0, 5% z daně z obchodních zisků. V Bruneji platí obchodní domy 0, 8% sazby daně z obchodních zisků a na Srí Lance je splatná sazba daně z obchodních zisků 1, 1%.

Ve Francii jsou daně placené společnostmi za jejich kapitálové struktury a obrat podniků v daňovém roce výrazně nízké. Graf zdanění pro následující roky také ukazuje náhlý pokles daní v posledních letech v důsledku změny daňové politiky vlády. Daně ve Francii jsou vybírány jak na místní, tak na státní úrovni, a na podniky se vztahuje daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu právnických osob, sociální příplatky a registrační poplatky.

V Bruneji je sazba daně účtovaná společnostmi nejnižší v asijské obchodní komunitě. Vláda uvádí, že při nejnižším objemu daní účtovaných společnostmi se investice zvýší a v důsledku toho přispějí k rozvoji ekonomiky. Odpočítatelné náklady zahrnují daňové ztráty, kapitálové příspěvky a úroky z úvěrů, což otevřelo cestu zahraničním společnostem, které chtějí investovat do Bruneje.

Na Srí Lance musí společnosti, které sídlí mimo zemi, platit daně na základě příjmů získaných na celosvětovém základě, zatímco společnosti nerezidenti musí platit pouze z příjmů z činností na Srí Lance. Dokonce i některé daňové pobídky jsou poskytovány společnostem, které jsou kótovány na zahraniční burze po dobu tří let.

Socioekonomické a obchodní důsledky

Ve Francii, s nižší daňovou sazbou, která je účtována společnostem vládou, jsou podniky v lepším postavení, aby si každý rok vydělaly značný objem fiskálních příjmů, a výsledkem je generování příjmů francouzských společností. . Existuje mnoho systémů zavedených pro společnosti ve formě výnosových cenných papírů. V Bruneji, kde je sazba daně z obchodních zisků nízká a v důsledku toho vzrostla tvorba příjmů, se růst hrubého domácího produktu (HDP) zlepšil a různá daňová pásma se udržují podle příjmů vytvořených společnostmi. Na Srí Lance pochází většina příjmů ze zemědělských produktů a výrobních podniků a s nízkými daňovými sazbami je nyní ekonomika schopna dobře fungovat a směřuje k dosažení svých rozvojových modelů.

Závěry z dat

Z výše uvedených údajů je patrné, že při nižším množství daňových sazeb účtovaných vládou z podniků pomohlo ekonomikám těchto zemí růst a zaměstnancům lze vyplatit dostatečné částky. I zahraniční investoři projevili zájem o investice v těchto zemích.

Nejnižší zisk daně z podnikání na světě

HodnostZeměDaň z obchodních zisků
1Francie0, 5%
2Brunei0, 8%
3Srí Lanka1, 1%
4Zambie2, 0%
5Singapur2, 0%
6Saudská arábie2, 2%
7Kanada3, 9%
8Lucembursko4, 2%
9Bulharsko5, 0%
10Litva5, 9%