Největší etnické skupiny v Ugandě

Uganda je východoafrický národ, který sdílí hranice s Keňou, Rwandou, Jižním Súdánem, Tanzanií a Demokratickou republikou Kongo. Nejstarší obyvatelé oblasti byli lovci-sběrači. Tento životní styl byl pomalu nahrazený příchodem Bantu-mluvit národy mezi 1, 700 a 2, 300 lety. Dnes, populace Ugandy je přibližně 37.8 milión a tvořil různé etnické skupiny. Některé z největších z těchto skupin v této zemi jsou diskutovány níže.

Největší etnické skupiny v Ugandě

Baganda

Největší etnická skupina v Ugandě je Baganda. Lidé z Bagandy tvoří 16, 9% obyvatelstva. Baganda patří Bantu etnické rodiny a pravděpodobně usadil v oblasti mezi 1000 př.nl a 500 nl s Bantu migrací ven západní Afriky. Tradičním jazykem této skupiny je Luganda, patřící do jazykové rodiny Niger-Kongo. Kulturně praktikují patrilinální sestup. Několik příbuzných linií tvoří klan. Dnes je v Ugandě známo 52 Bagandských klanů. Když Britové navázali kontakt, zjistili, že Baganda byla vysoce organizovaná s významnou vojenskou silou. Britové dělali jejich království protektorát a Baganda král bojoval neúspěšně v 1897. Do této doby, kontakt s Brity vedl k poklesu populace a Baganda šel od 3 miliónů k jediný 1.5 milión. Za účelem navrácení nákladů války, Britové v roce 1900 vybírali daně z království, ale také podepsali smlouvu, která se dohodla na požadavcích náčelníků, a to dát jim moc nad velkým územím. Uganda získala nezávislost v roce 1962 a nová vláda rozpustila Bagandské království. Od té doby se sešli pod novým systémem monarchie.

Banyankole

Druhou největší etnickou skupinou je Banyankole, která tvoří 9, 5% obyvatelstva. Banyankole primárně bydlí v jihozápadní oblasti Ugandy. Tradičně mluví Bantu jazykem Runyankole. Primární ekonomickou aktivitou Banyankole je chov skotu. Dnes, většina z těchto osob praktikuje křesťanství, ačkoli obvyklá víra v duchů předků pokračuje. Když bylo jejich království v roce 1962 zakázáno, Banyankole bojoval s novou nezávislou vládou. Když monarchismus byl obnoven v roce 1993, Banyankole nebyl sjednocený v jejich touze obnovit království. Do dnešního dne nevyřešily své rozdíly.

Basoga

Etnická skupina Basoga tvoří 8, 4% obyvatelstva, což z nich činí třetí největší etnickou skupinu. Jejich tradiční jazyk je Soga, patřící do rodiny jazyků Bantu. Pozemky patřily klany a řídil je šéf klanu. Vlastnictví nemohlo projít k jinému klanu Basoga, dnes, obývat oblast východně od Baganda království. Po kontaktu s britskými kolonialisty v pozdní 1800, Basoga snášel významnou ztrátu populace. Většina z toho však byla způsobena vypuknutím nemoci ze spaní. Jako výsledek, mezi 1900 a 1910 hodně z království bylo evakuováno. Ti, kteří přežili, se vrátili do oblasti mezi lety 1920 a 1930, i když ve 40. letech 20. století došlo k další epidemii. Následoval hladomor. Velikost populace pokračovala v poklesu. Podobně jako u Bagandy, kdy byly kmenové monarchie opět legalizovány, Basoga obnovila své království.

Další etnické skupiny v Ugandě naleznete v tabulce níže.

Etnická rozmanitost

Jak je uvedeno výše a ilustrované v tabulce níže, Uganda má vysoký stupeň etnické rozmanitosti. Ve skutečnosti je země jednou z nejvíce etnicky různorodých na světě. Je domovem více než 40 domorodých etnických skupin, z nichž každá má svou vlastní kulturu, jazyk a zvyky.

Největší etnické skupiny v Ugandě

HodnostEtnická skupinaPodíl současné ugandské populace
1Baganda

16, 9%
2Banyankole

9, 5%
3Basoga

8, 4%
4Bakiga

6, 9%
5Iteso

6, 4%
6Langi

6, 1%
7Acholi

4, 7%
8Bagisu

4, 6%
9Lugbara

4, 2%

Ostatní skupiny32, 3%