Největší města na Slovensku

Slovensko má rovnoměrné rozložení měst a obcí, zejména v hlavních regionech jihozápadu, kde se nachází hlavní město. Bratislava je největší město na Slovensku s více než půl milionem obyvatel. Je hlavním městem Slovenska a hlavním správním centrem země. Více než dvě třetiny slovenského obyvatelstva pobývají ve středně velkých až malých městech do 50 000 lidí. To usnadnilo přístup k službám od poskytovatelů v malých městech. Většina slovenských měst má jedinečnou a hlubokou historii a kulturu, která se stává vrcholem každého města. Středně velká města mají v průměru ne více než 100 000 obyvatel a nacházejí se ve všech hlavních regionech země. Jsou to některá z největších měst na Slovensku.

Nejzalidněnější města Slovenska

Bratislava

Bratislava je nejlidnatější město na Slovensku s 583 600 obyvateli. Je hlavním městem Slovenska a leží podél Dunaje a hraničí s Maďarskem a Rakouskem. Město je jedním z nejrychleji se rozvíjejících měst v Evropské unii s prosperujícím průmyslovým a obchodním zařízením. Sektor cestovního ruchu ožil v uplynulých letech, zejména po rekonstrukci starého města. Bratislava je domovem významných kulturních prvků, muzeí, divadel, galerií, univerzit, finančních institucí a vládních úřadů. Jako jedno z nejrychleji rostoucích měst v Evropě se můžete snadno spojit s dalšími velkými městy, jako je například Vídeň, která je vzdálená hodinu cesty.

Košice

Košice jsou druhým největším městem na Slovensku s nejméně 355 047 obyvateli. Je správním městem východního regionu Slovenska a hlavním průmyslovým centrem. V něm sídlí velké společnosti, jako například obrovský závod US Steel. Město se nachází podél řeky Hornád u východního toku Slovenského rudohoří. Je také blízko maďarských hranic. Košice jsou kulturně různorodým městem s několika odlišnými etnickými skupinami jako jsou Maďaři, Romové, Ukrajinci, Němci a Češi. V roce 2013 byl spolu s Marseille jmenován Evropským hlavním městem kultury.

Žilina

Toto severozápadní město se rychle stává jedním z nejdůležitějších center mezinárodní výroby. Jedná se o středně velké město s 108 114 obyvateli a třetím nejlidnatějším městským centrem na Slovensku. Žilina má unikátní architekturu, která zahrnuje arkádové náměstí, reprezentující původní slovenské vzory. Je významným kulturním centrem s mnoha muzei, 3D digitálními divadly a exkluzivními prodejnami.

Prešov

Prešov je regionálním správním centrem východního Slovenska. To má mnoho turistických atrakcí center, jako je staré město, hrady a bazény. Staré město je charakteristické různými architektonickými slohy, jako je barokní a gotická architektura. Během raného období renesance bylo bohatým městem s opálovými doly a solnými doly, které i nadále existují.

Nitra

Nitra se nachází na západním Slovensku a je domovem nejstarších historických pozůstatků, zejména těch, které souvisely s počátkem vzniku křesťanství. S počtem obyvatel 80 524 lidí se změnilo v to, že se stalo nejúspěšnějším zemědělským centrem na Slovensku. Je také pátým největším městem na Slovensku.

Problémy, kterým čelí slovenská městská centra

Slovenská města jsou významnými kulturními, průmyslovými a historickými centry, která i nadále rostou a ekonomicky expandují. To představovalo pro životní prostředí rostoucí nebezpečí, zejména proto, že většina měst se nachází v blízkosti přírodních zdrojů, jako je např. Bratislava podél řeky Dunaj a Nitra na úpatí hory Zobor. Pokračující růst průmyslu a expanze také přispívá k různým formám znečištění, jako je průtok odpadních vod, hluk a znečištění ovzduší z průmyslových par.

Největší města na Slovensku

HodnostNejvětší města na SlovenskuPopulace
1Bratislava583, 600
2Košice355, 047
3Žilina108, 114
4Prešov91, 352
5Nitra80, 524
6Banská Bystrica78, 327
7Martin76, 550
8Trnava65, 578
9Trenčín56, 365
10Poprad55, 042