Povětrnostní vlivy: Co je to Tafoni?

Co jsou Tafoni?

Tafone ( množný: tafoni) je geologická formace, která se podobá malé jeskyni s kulatým vchodem a hladkými, konkávními stěnami. Tafoni se často nacházejí v propojených sítích, které vytesaly do útesů, kopců a skalnatých oblastí. Tafoni jsou nejčastěji tvořeny v žulové, pískovcové nebo písečné vápenec a jsou zvláště běžné v semi-aridní až vyprahlé pouštní podnebí. Tato formace je snadno rozpoznatelná díky svému plástevovému nebo houbovitému vzhledu.

Jak se tvoří Tafoni?

Bylo předloženo několik teorií, které vysvětlují vznik tafoni, včetně: zmrazení-rozmrazování, sušení smáčením a zvětrávání solí. Nejčastějším vysvětlení je zvětrávání voštinovým způsobem, což je forma slaného zvětrávání. To nastane, když sůl se shromažďuje na povrchu propustných skal, obvykle oceánskými vlnami, mlhou nebo větrem. Když se slaná voda vypařuje, zanechává sůl za sebou. Sůl se dostává do skalních pórů, kde krystalizuje a posouvá póry dále. Tyto zvětšené póry skály se stávají náchylnými k dalším povětrnostním vlivům, včetně dříve zmíněných cyklů sušení a zmrazování-rozmrazování. Po značném čase se zvětrávání projeví ve formě tafonů.

Jiné teorie pokoušejí se vysvětlit přítomnost tafoni v pobřežních oblastech. Někteří vědci se domnívají, že kromě zvětrávání soli mohou měkkýši a další mořský život iniciovat tafoni. Dělají to vytvořením malých děr ve skalnatém pobřeží, kde se připojují a extrahují minerály. Díra se časem zvětšuje, až nakonec měkkýš nebo jiný organismus odpadne. Díra je pak ponechána na prvky, jako je vítr, déšť a přílivová voda. Tyto práce společně vytvářejí formace tafoni.

Tafoni A Starověké Ruiny

Ačkoli tafoni má zajímavý vzhled, který přitahuje pozornost, také to představuje hrozbu pro některé starobylé architektonické zříceniny. Jakmile to začne, tafoni pomalu jí pryč na povrchu těchto struktur, který může nakonec vést k jejich úplnému zničení. Tento efekt zvětrávání byl identifikován ve starobylém městě Petra v Jordánsku, stejně jako podél mořských stěn Weston-super-Mare ve Spojeném království. Tento jev podnítil akademické výzkumné projekty, aby lépe porozuměl jeho formování. Některé z těchto výzkumných technik zahrnovaly: snímání elektronovým mikroskopem, elektronovou difrakční spektroskopii, hmotnostní spektrometrii a rekonstrukci laboratoří.

Slavný Tafoni Po celém Světě

Německo

Tafoni můžete vidět na zámku Altdahn v německém Falckém lese. Zámek se nachází na vrcholu nízko položeného skalnatého výběžku, který je součástí okolních pískovcových hor, v lese. Kvůli různým stupňům tvrdosti skalnaté římsy způsobila zvětrávání v pískovci zajímavé útvary. Zvláště pozoruhodné je zvětrávání voštin, které se táhne přes značnou část skalnaté oblasti v blízkosti hradu.

Spojené státy

Národní park Arches ve státě Utah je dalším místem s vynikajícím příkladem tafoni. Tento park se skládá z více než 2000 pískovcových oblouků uprostřed vysoké pouště Colorado Plateau. Většina tafonů se nachází v pískovcích Navajo a Entrada. Důvodem jeho koncentrace v tomto místě je, že oblouky jsou tvořeny starověkým pískem, který drží pohromadě kalcit. Kalcit je rozpustný ve vodě a rozpouští se ve vodě. To je pak redeposited ve skalách je póry, kde to krystalizuje a nakonec vyústí ve zvětrávání voštiny.