Proč je zdravotnictví v některých zemích tak drahé?

Přehled

I když mají adekvátní relativní výdaje na zdravotní péči typicky konzistentní s rozvinutou a dostupnou zdravotní infrastrukturou, vyšší zdravotní výdaje ne vždy znamenají lepší zdravotní výsledky pro obyvatelstvo. Seznam 15 zemí s nejvyššími relativními náklady na zdravotní péči, které pokrývají celé spektrum oblastí kvality života a hospodářského rozvoje, tento zmatek dále prohlubuje. Tyto země jsou Spojené státy, Marshallovy ostrovy, Tuvalu, Maledivy, Mikronésie, Haiti, Švédsko, Švýcarsko, Francie, Německo, Rakousko, Sierra Leone, Kuba, Nový Zéland a Nizozemsko.

Dvojznačný obrázek

Bylo by logické předpokládat, že země, které nejvíce využívají zdravotní péči, by měly občany s celkovým nejlepším zdravotním stavem. Není to však vždy tak. Výdaje na zdravotnictví, součet výdajů vynaložených na sektor veřejného i soukromého zdravotnictví země založené na HDP, závisí na mnoha faktorech. Země, které na poskytování zdravotnických služeb vynakládají nejvyšší relativní částky, nejsou nutně nejzdravější, ani nejsou vždy nejbohatší. Proto jsme se ponořili do některých z nejdůležitějších faktorů, které hrají v oblasti vysokých výdajů na zdravotnictví, co znamenají v kontextu ekonomického vývoje země a stavu zdravotní péče na celém světě.

Rozdíly ve zdravotnických výdajích mezi rozvinutými zeměmi

Je zde mnoho literatury věnované analýze zdravotních výdajů vyspělých zemí, zejména těch 34 v rámci Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Obecně řečeno, země, které nejvíce utratí zdravotní péči, mají tendenci poskytovat nejlepší zdravotnické služby. Co ale uděláme ze Spojených států, které mají na celém světě nejvyšší zdravotní náklady na 17, 9% HDP, a přesto mají některé z nejvyšších frekvencí některých největších zdravotních problémů na světě? Kde jsou všechny ty peníze utraceny? No, pro jednoho, USA utratí více za lékařskou techniku ​​než kterákoliv jiná země, která tvoří velkou část toho. Dalším faktorem, který přispívá, je roztříštěný systém zdravotní péče v USA, kde není zaveden žádný centrální mechanismus pro regulaci cen v rámci odvětví. Jak je vidět v mnoha rozvinutých evropských zemích, mít centralizovaný systém omezuje relativní zdravotní náklady. Z tohoto důvodu jsou evropské zdravotnické výdaje, i když jsou celosvětově vysoké, výrazně nižší než v USA za podobné služby.

Výdaje na zdravotnictví v rozvojovém světě

Z 25 zemí s nejvyššími zdravotními výdaji je téměř polovina v rozvojovém světě. O těchto zemích je ve srovnání s jejich protějšky neúměrný nedostatek údajů, zejména ve vztahu k údajům o zdravotní infrastruktuře členů OECD. Zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) (WHO) zdůrazňuje složitost systémů, které ovlivňují zdravotní výdaje. Faktory, jako jsou příjmy, demografie, průměrný věk obyvatelstva a výše vnější pomoci, kterou vláda dostává, aby přispěla na výdaje na zdraví, přispívají k tomu, že vysoké procento HDP je v mnoha rozvojových zemích odkloněno za léčebné výdaje. Dále, když je HDP na obyvatele velmi nízký, splnění základních zdravotních potřeb může být jednou z výdajů, které lidé upřednostňují, a proto tyto výdaje zvyšují v poměru k HDP.

Co je potřeba k celosvětovému zlepšení nákladů na zdravotní péči?

Vysoké výdaje na zdravotnické služby probíhají napříč všemi zeměmi, od nejchudších rozvojových zemí až po ty nejbohatší. Pozornost by se neměla zaměřit pouze na hospodářský růst při práci na zvýšení účinnosti zdravotní péče v zemi. Jak uzavřela Světová zdravotnická organizace (WHO), v těchto často velmi složitých a roztříštěných zdravotnických systémech je třeba klást důraz na inovativní financování zdravotnictví a zlepšení účinnosti. Vysoké náklady na zdravotnické služby mají velký význam jak pro vlády, tak i pro jednotlivce, a pokud jde o zdraví, je jasné, že vysoké výdaje se neshodují s nejlepšími výsledky. Dokonce i ty země, jejichž finanční zdroje jsou nejvíce omezeny, skutečně vynakládají na zdravotní péči vysoké procento svých HDP. Celosvětově je třeba se zaměřit na to, jak komplexně fungují domácí systémy zdravotní péče a vlády, aby se co nejlépe zlepšilo lidské zdraví na celém světě.