Schengenské země

Země schengenského prostoru tvoří 26 evropských zemí, které na hranicích zrušily kontrolu hranic. Schengenský prostor byl vytvořen, aby umožnil volný pohyb osob mezi signatářskými státy. Země Schengenu udržují otevřené hranice mezi sebou a přísnější kontrolu hranic se státy mimo schengenské státy.

Země Schengenu světa

26 zemí, které tvoří schengenské země, jsou Německo, Francie, Itálie, Španělsko, Polsko, Nizozemsko, Belgie, Řecko, Portugalsko, Česká republika, Maďarsko, Rakousko, Švýcarsko, Dánsko, Slovensko, Finsko, Norsko, Litva, Lotyšsko, Slovinsko., Estonsko, Lucembursko, Malta, Island a Lichtenštejnsko.

Historie schengenských zemí

Před schengenskou spoluprací byla v roce 1984 podepsána Saarbrückenská dohoda mezi Francií a Německem, která umožnila postupné zrušení kontrol a volný pohyb osob a zboží mezi jejich vzájemnými hranicemi. Schengenská dohoda byla následně podepsána v roce 1985 mezi Francií, Německem a zeměmi Beneluxu, konkrétně Nizozemskem, Belgií a Lucemburskem. Název Schengen odkazuje na schengenské město v Lucembursku, kde byla dohoda podepsána. Cílem dohody bylo zrušit celní kontroly na společných hranicích v souladu se zavedením odpovídajících kontrol na jejich vnějších hranicích.

V roce 1990 signatáři potvrdili své záměry na zrušení kontrol na vnitřních hranicích podpisem prováděcí úmluvy k Schengenu. Na základě vzájemné vízové ​​politiky byl 26. března 1995 zřízen Schengenský prostor. Od té doby byly mezi členskými zeměmi odstraněny hraniční přechody. K této spolupráci se připojily i další evropské země, která byla začleněna do rámce Evropské unie prostřednictvím Amsterodamské smlouvy z roku 1999.

Schengenské členství

Významným mezníkem pro organizaci bylo začlenění Schengenu do Evropské unie. Všechny státy Evropské unie bez výjimky jsou právem EU povinny vstoupit do Schengenu po splnění technických požadavků. Země v Evropské unii, která chce přistoupit k Schengenu, musí vykazovat vysokou kapacitu pro účinnou regulaci svých hranic. Taková země musí také provádět informační a výměnné systémy potřebné k aktivní účasti v Schengenu. Evropské země, které nejsou v současné době v Schengenu, jsou Spojené království a Irsko prostřednictvím opt-out a Rumunska, Bulharska, Kypru a Chorvatska, které dosud nesplňují technické požadavky.

Regulace vnitřních hranic

Vnitřní hranice jsou regulovány prostřednictvím Schengenského informačního systému (SIS), který umožňuje komunikaci v reálném čase mezi schengenskými zeměmi. Rovněž existuje vynikající koordinace policie mezi zeměmi Schengenu s cílem sledovat pohyb osob a zboží. Většina letišť v schengenském prostoru má různé terminály pro občany schengenského prostoru a občany, kteří nejsou občany schengenského prostoru, pro snazší regulaci.

Pravidla a regulace cestování mezi schengenskými zeměmi

Obyvatelé schengenského prostoru cestují bez víz mezi členskými státy. Většina občanů zemí, které nejsou členy schengenského prostoru, však vyžaduje schengenské vízum pro svobodné cestování mezi zeměmi. Schengenské země formulují seznam zemí, jejichž státní příslušníci jsou povinni získat vízum pro cestování v této oblasti. V závislosti na typu vydaného povolení mohou cestující se schengenským vízem z jedné země využít povolení v jiné zemi Schengenu po dobu nejvýše 90 dnů. Země schengenského prostoru mohou obnovit kontroly na vnitřních hranicích, pokud to vnitrostátní bezpečnost vyžaduje.

Schengenské země

HodnostStát(km²)Populace
1Německo357, 05081, 799, 600
2Francie551, 69563, 929, 000
3Itálie301, 31860, 681, 514
4Španělsko510, 00046, 030, 109
5Polsko312, 68338, 186, 860
6Nizozemí41, 52616, 703, 700
7Belgie30, 52811, 007, 020
8Řecko131, 99010, 815, 197
9Portugalsko92, 39110, 647, 763
10Česká republika78, 86610, 535, 811
11Maďarsko93, 0309, 979, 000
12Švédsko449, 9649, 415, 570
13Rakousko83, 8718, 414, 638
14Švýcarsko41, 2857, 866, 500
15Dánsko43, 0945, 564, 219
16Slovensko49, 0375, 440, 078
17Finsko338, 1455, 391, 700
18Norsko385, 1555, 063, 709
19Litva65, 3003, 207, 060
20Lotyšsko64, 5892, 245, 357
21Slovinsko20, 2732, 048, 951
22Estonsko45, 3381, 340, 194
23Lucembursko2, 586511, 840
24Malta316417, 608
25Island103, 000318, 452
26Lichtenštejnsko16036, 010