Umělecké pohyby v průběhu dějin: Fauvism

Fauvism je název díla, který vytvořila skupina umělců, včetně Henriho Matisseho a André Deraina z doby kolem roku 1905 až 1910, což je charakterizováno silnými barvami a divokým kartáčováním. Náhlým výrazem barvy bylo vytvořit na plátně pocit exploze. Fauvistické obrazy byly formálně vystaveny v roce 1905 na každoročním Salonu d'Automne, kde byli návštěvníci šokováni kvůli odvážnosti práce. Z tohoto důvodu kritik Louis Vauxcelles označil obrazy za práci Fauves („divokých zvířat“). Jméno uvízlo a je používáno popisovat práci Henriho Matisse a jiní umělci Fauve.

Co inspiroval Fauvisma?

Fauvism byl první umělecké hnutí ve dvacátém století a byl velmi ovlivňován pracemi post-impresionistických umělců jako Van Gogh v kombinaci s neoimpresionismem Seurata. Fauves byla skupina spojeneckých francouzských malířů, kteří sdíleli zájmy. Někteří z nich byli žáci symbolického umělce Gustava Moreaua, jehož práce zdůrazňovali osobní výraz. Henri Matisse se stal uznávaným vůdcem hnutí Fauvism, jehož umělci používali intenzivní barvy k popisu světla a prostoru. Fauvism se stal důležitým předchůdcem kubismu a expresionismu a předefinoval čistou barvu a formu jako prostředek komunikace emocionálního stavu umělce.

Klíčové myšlenky Fauvisma

Fauvism byl radikální způsob vyjádření barvy a barvy na plátně. Barva byla použita jako samostatný prvek od obvyklého popisného a reprezentativního účelu. Barvu lze také použít k promítání emocionálního stavu a struktury v rámci uměleckého díla pomocí nepřirozené reprezentace. To pomohlo vytvořit abstraktní formy.

Využití zjednodušených forem a sytých barev bylo jedním z centrálních uměleckých témat, kterým byla věnována pozornost přirozené plochosti plátna nebo papíru. V tomto případě měl každý prvek specifickou roli při vytváření vizuálních zobrazení. Vizuální vzhled díla musí být silný a sjednocený.

A co je důležitější, Fauvism byl o individuálním výrazu. Emocionální spojení umělce s přírodou, zkušenostmi jeho předmětů a vnitřním projevem byly ceněny více než akademická teorie nebo zvýšený předmět. Všechny prvky jejich práce směřovaly k realizaci tohoto individuálního projevu.

Slavná díla

Luxe, Calme et Volupte (1904)

Umělec: Henri Matisse

Obraz Luxe, Calme et Volupte byl proveden Henri Matisse a je nejpozoruhodnější pro použití drobných dabů k vytvoření vizuálního frissu. Matisse používá koncentrace čisté barvy, jako je oranžová, zelená a žlutá, přičemž si zachovává svá místa v obrazové rovině. Tato raná práce ukazuje stylistické vlivy Pointillismu Georgesa Seurata a divizionismu Paula Signace na Henriho Matisse, zejména v tonalitě a harmonickém slučování barev. Název díla se překládá jako „luxus, mír a potěšení“ a byl převzat z básně Charlese Baudelaire L'Invitation au Voyage (Pozvánka na cestu).

Řeka Seina u Chatou (1906)

Umělec: Maurice de Vlaminck

Obraz líčí scénu v Chatou, pařížské předměstí kde část řeky Seiny běží. To je také kde de Vlaminck a Derain sdílel studio na začátku 1901. Maurice de Vlaminck používal techniku ​​volal Impasto kde tlusté rouby barvy jsou aplikovány přímo od trubky a kartáčovaný spolu v mrtvicích vytvořit dojem pohybu. Řada blues a greeny byla použita pro vodu a nebe, zatímco oslňující bílé světla byly použity. K vytvoření kontrastu byly zavedeny červené a oranžové stromy. Výsledným efektem byl jas a živý efekt pohybu.