Země OECD podle bezpečnosti práce

Nejen, že je práce důležitou součástí ekonomického rozvoje jakékoli společnosti nebo země, ale je také hlavním zdrojem obživy a příjmů pro mnoho rodin. Většina lidí tráví každý týden více než 35 hodin v placeném zaměstnání. Pracovní místa nabízí buď vláda, nebo soukromé subjekty s očekáváním odškodnění, jak bylo dohodnuto mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a jistota zaměstnání je důležitá pro zajištění toho, aby se člověk nestal neočekávaně nezaměstnaným. Během hospodářského expanzního období, podniky zažívají expanzi vedoucí k požadavkům na více kapitálu nebo práce. S růstem podnikání se zvyšuje bezpečnost práce a důvěra. Opak však platí i v době recese, kdy se podniky snaží snížit svou pracovní sílu, aby snížily provozní náklady.

Měření bezpečnosti práce

Jistota zaměstnání je důležitým aspektem blahobytu osoby, stejně jako účasti na trhu práce, výroby a ekonomické výkonnosti. Zaměstnanec v kterékoli zemi OECD tráví 32 až 42 hodin týdně v práci. Hodiny na pracovišti představují stále větší podíl dospělého života. Pracovní jistota proto zachycuje aspekt ekonomického zabezpečení související s rizikem ztráty zaměstnání a finančního dopadu na pracovníka. Bezpečnost práce závisí na převažujících obchodních podmínkách a kapacitě personálu. Skóre bezpečnosti práce vyjadřuje riziko nezaměstnanosti na základě analýzy demografických údajů jednotlivce, včetně jejich zaměstnání, umístění a odvětví, ve kterém jsou zaměstnáni. Ostatní vnitřní faktory, jako je technologie, outsourcing a konkurence, mohou také ovlivnit skóre bezpečnosti práce. Skóre pracovní jistoty zdůrazňuje bonitu jednotlivce tím, že předpovídá pravděpodobnost rizika nezaměstnanosti. Index jistoty pracovních míst na druhé straně měří pracovní podmínky a způsob, jakým faktory jako ekonomika, outsourcing, konkurence a migrace pracovních míst ovlivňují poptávku a nabídku pracovních míst.

Země OECD podle bezpečnosti práce

Země OECD jsou uvedeny podle šancí, že pracovníci ztratí práci. Země s několika jejími pracovníky, kteří čelí vysokému riziku ztráty zaměstnání, jsou v žebříčku nejnižší. OECD je mezivládní hospodářská organizace založená v roce 1960, jejímž cílem je stimulovat hospodářský růst a obchod mezi svými 35 členskými zeměmi. Většina zemí OECD jsou rozvinuté ekonomiky s poměrně vysokou jistotou zaměstnání. Seznam zemí OECD podle jistoty zaměstnání zahrnuje i země, které nejsou členy OECD. Švýcarsko má nejvyšší míru jistoty pracovních míst v zemích OECD se skóre 2, 8% pravděpodobnosti ztráty zaměstnání. Pracovníci v Japonsku, Norsku, Jižní Koreji, Německu, Rakousku a Nizozemsku mají více než 96% šanci udržet si práci. Pracovníci ve Španělsku mají největší šanci, že přijdou o práci v zemích OECD v 17, 7% šanci na práci. Řecko, Portugalsko, Turecko a Polsko mají více než 7% šanci na ztrátu zaměstnání.

Analýza bezpečnosti práce

Většina evropských zemí má vysokou jistotu pracovních míst než jejich protějšky, protože zaměstnanci mají na dobu neurčitou smlouvu, což zaměstnavateli znemožňuje vypovědět smlouvu. Zaměstnanci mohou být proto po několika varováních nebo v době, kdy společnost prochází významnou rekonstrukcí, z disciplinárních důvodů propuštěni. Vysoké náklady na redundanci v praxi poskytují zaměstnancům vysokou jistotu zaměstnání. V Německu je pravděpodobné, že si společnost ponechá zaměstnance, jehož profesní školení zaplatili. Zaměstnanci ve většině zemí OECD si také pravděpodobně ponechají svá smluvní práva, pokud společnost, pro kterou pracují, je převzata směrnicí o nabytých právech. Zaměstnanci mají také právo vzít společnost na pracovní soud za neoprávněné propuštění, které dále upevňuje jistotu zaměstnání.

Země OECD podle bezpečnosti práce

HodnostZemě / ÚzemíMožnost ztráty zaměstnání v roce 2012
1Švýcarsko2, 8%
2Japonsko2, 9%
3Norsko2, 9%
4Jižní Korea3, 0%
5Německo3, 2%
6Rakousko3, 4%
7Nizozemí3, 6%
8Lucembursko4, 0%
9Rusko4, 0%
10Česká republika4, 2%
11Island4, 3%
12Austrálie4, 4%
13Belgie4, 5%
14Mexiko4, 7%
15Chile4, 7%
16Brazílie4, 8%
17Slovinsko5, 0%
18Estonsko5, 3%
19Itálie5, 5%
20Spojené království5, 6%
21Slovensko5, 8%
22Nový Zéland5, 8%
23Dánsko5, 8%
24Spojené státy6, 3%
25Irsko6, 4%
26Finsko6, 4%
27Izrael6, 5%
28Švédsko6, 5%
29Francie6, 5%
30Kanada6, 6%
31Maďarsko6, 7%
32Polsko7, 3%
33krocan7, 8%
34Portugalsko9, 1%
35Řecko12, 0%
36Španělsko17, 7%