Země pouze s jedním sousedem

Na celém světě existuje nejméně sedmnáct svrchovaných zemí, které sdílejí pouze mezinárodní hranice s jinou zemí. Některé z těchto zemí jsou vnitrozemské, zatímco jiné mají pobřeží. Nespornými zeměmi, které sdílejí hranice pouze s jedním dalším sousedem, jsou Vatikán, Spojené království, Timor-Leste, Jižní Korea, San Marino, Katar, Monako, Portugalsko, Papua Nová Guinea, Gambie, Irsko, Haiti, Brunej, Kanada, Dominikánské republiky a Dánska.

Země, které pouze hraničí s jinou zemí

Kanada

Kanada tvoří severní polovinu Severní Ameriky a sdílí pouze svou pozemní hranici se Spojenými státy. Tato hranice je nejdelší mezistátní hranicí mezi zeměmi světa a byla vyjednána několika různými smlouvami již více než jedno století. Kanada je nejbližším spojencem USA a občané v obou zemích mají mnoho společných práv. Na druhé straně, Kanada má dlouhou námořní hranici s Grónskem a krátkou námořní hranici s francouzskými zámořskými ostrovy.

Vatikán

Vatikánský městský stát je absolutní monarchií, církevní a volitelnou teokrační formou vlády, kterou vládne papež (římský biskup). Vatikán je enklávován v Římě, Itálii a je nejmenším státem na světě podle země a obyvatelstva, přičemž svrchovanost je držena Svatým stolcem. Vatikán je jediným státem, který má dobré diplomatické vztahy se všemi zeměmi světa.

Lesotho

Království Lesotho je nezávislá vnitrozemská země s počtem obyvatel přibližně 2 miliony lidí. Je zcela enklávována Jihoafrickou republikou. Lesotho je ekonomicky integrován s Jihoafrickou republikou a jeho zemědělský, živočišný, výrobní, těžební, dovozní a vývozní průmysl do značné míry závisí na Jihoafrické celní unii. Lesotho také do značné míry spoléhá na africký zákon o růstu a příležitostech (AGOA), díky němuž se země stala největším vývozcem oděvů do USA ze subsaharské Afriky.

Jižní Korea

Republika Jižní Korea leží ve východní Asii k jižní části poloostrova Koreje. Jižní Korea sdílí pozemní hranici se Severní Koreou podél korejské demilitarizované zóny. Dva Koreas oddělil se po korejské válce s jihem stávat se demokratickým státem a severem zůstat komunistický stát. Jižní Korea však sdílí námořní hranice s Čínou i Japonskem.

Úmluvy

Země, které hraničí pouze s jednou jinou zemí a jsou vnitrozemské, jsou chráněny Úmluvou o tranzitním obchodu se státem uzavřenými státy. Úmluva je mnohostranná smlouva, která těmto zemím umožňuje přepravovat zboží do az námořních přístavů a ​​využívat vzdušné prostory jejich sousedů. Všechny vnitrozemské a pobřežní státy musí ratifikovat a domestikovat tuto smlouvu podle dohody Valného shromáždění Organizace spojených národů podepsané v roce 1965 a provedené v roce 1967. V Úmluvě se pobřežní státy (tranzitní státy) dohodly, že budou uzavírat příznivé dohody s vnitrozemskými státy, které si přejí dovážet a vyvážet zboží přes území tranzitního státu. Státy tranzitu nediskriminují původ nebo místo určení tohoto zboží a zboží je při tranzitu chráněno mezinárodním právem. Na druhé straně vnitrozemské státy jsou odpovědné za veškeré náklady, které vzniknou tranzitním státům během dohledu a ochrany dobra. Úmluva OSN o mořském právu dává enklávovaným zemím právo na přístup k moři bez zdanění prostřednictvím tranzitního státu as prominutím mořských sazeb.

Země, které pouze hraničí s jinou zemí

HodnostNázev zeměHraniční země
1BruneiMalajsie
2KanadaSpojené státy
3DánskoNěmecko
4Dominikánská republikaHaiti
5GambieSenegal
6HaitiDominikánská republika
7IrskoSpojené království
8LesothoJižní Afrika
9MonakoFrancie
10Papua-Nová GuineaIndonésie
11PortugalskoŠpanělsko
12KatarSaudská arábie
13San MarinoItálie
14Jižní KoreaSeverní Korea
15Timor-LesteIndonésie
16Spojené královstvíIrsko
17VatikánItálie