Země s největším rozpočtovým přebytkem

Přebytek, s odkazem na rozpočet, uvádí mezi typická opatření, která sledují finanční situaci národní vlády, aby se určilo, zda je provozován efektivně ekonomicky. Pro srovnání podle jednotlivých zemí je přebytek běžně uváděn v relativním vyjádření jako procento hrubého domácího produktu v zemi (HDP). Přebytek rozpočtu znamená zaznamenat rozdíl mezi příjmy a výdaji vládních institucí. Číslo je pak vyjádřeno v procentech vzhledem k HDP země. Pokud je uvedeno kladné číslo (+), znamená to, že příjmy převyšovaly výdaje, což se nazývá rozpočtový přebytek. Pokud se však zobrazí záporné číslo (-), bude to znamenat, že ve skutečnosti existuje rozpočtový deficit.

Světové přebytky rozpočtu

Mezi země s největším přebytkem v poměru k HDP patří Tuvalu a Macau, přičemž přebytky převyšují jednu čtvrtinu jejich HDP, stejně jako Katar, Tonga a Palau, z nichž každý má jeden nebo více nadbytečných dolarů za každých deset dolarů HDP. V rámci těchto zemí může být přebytek rozpočtu užitečným ukazatelem ve vztahu k finanční situaci konkrétního vládního orgánu. Když se ukáže, že přebytek existuje, je to jistý znak toho, že vláda vede věci důkladně. S rozpočtovým přebytkem jsou země jako Dánsko a Katar schopny podstatně zlepšit společnost, aniž by se zavázaly ostatním.

Reinvestování Dánska do společnosti

Přebytek, který má země jako součást HDP, má za následek finanční páku, která může být využita pro zlepšení země. Například Dánsko v roce 2009 potřebovalo hospodářské reformy a zlepšení infrastruktury a vláda si uvědomila, že je třeba učinit určité změny, aby se zlepšil rozvoj. Robustní finanční zabezpečení jim umožnilo provést potřebné změny a dnes je jednou z nejsilnějších zemí Evropské unie a světovým lídrem v různých oblastech.

Tím, že Dánsko využilo většiny technologických pokroků ve farmacii, zemědělství a zahraničních obchodních praktikách, usilovně usilovalo o vybudování své společnosti na pevných základech. Dánsko nakonec vzrostlo z hrozného deficitu, ke kterému došlo v roce 2009, kdy ekonomika začala vykazovat známky zavírání, a trvalo několik let, než se vrátili na nohy. Přesto jsou jednou ze zemí, které si nejvíce uvědomují důležitost inovací a využívání technologií k dalšímu růstu růstu své země. Zdá se, že když Dánsko v roce 2009 dosáhlo deficitu, vydalo se usilovně a rychle pracovat, aby situaci napravilo, a výsledkem jsou stále odměny.

Katarské obrovské zdroje

V jiných zemích, jako je Katar, přebytek rozpočtu, který zažili, pochází převážně z jejich schopnosti prodávat na světě své zdroje zemního plynu a ropy. Usilují o to, aby maximalizovaly interní kapitálové investice, aby se snížily externí finanční prostředky jako způsob, jak snížit náklady. Další metodou, kterou využili k velkému úspěchu, je silný plán na optimalizaci ekonomiky své země.

Poučení ze zkrácených vlád

Země s největším přebytkem v rámci HDP vykazují pozitivní signály, že jejich vlády přijímají vhodná opatření k obezřetnému využívání příjmů, které si vydělaly. Po sestavení plánů, které jsou nezbytné k dalšímu rozvoji a udržení země, jsou tyto vlády lépe schopny investovat do průmyslového pokroku i do nejnovějších zdravotnických technologií. S prosperujícími ekonomikami, Dánsko, Katar a další národy s rozpočtovými přebytky mají schopnost učinit žádoucí ekonomická rozhodnutí, která je nevynutí do nepříznivých situací, které často vyplývají z toho, že jsou zadluženy jiným zemím. Akce těchto zemí se zdravými rozpočtovými přebytky mohou sloužit jako modely a inspirace pro ty země, které se potýkají s dluhy. S náležitým plánem a odhodláním skutečně pokračovat v pokynech navrhovaných rozpočtových úprav může být každá země finančně bezpečnější.

Země s nejvyšším přebytkem rozpočtu vs. HDP

  • Zobrazit informace jako:
  • Seznam
  • Zmapovat
HodnostZeměPřebytek (v% HDP)
1Tuvalu26, 9%
2Macau25, 2%
3Katar16, 1%
4Tonga12, 4%
5Palau10, 5%
6Kiribati9, 9%
7Norsko9, 1%
8Mikronésie, Federativní státy7, 1%
9Kuvajt7, 1%
10Spojené arabské emiráty5, 0%
11Svatý Kryštof a Nevis4, 3%
12Brunei3, 7%
13Omán3, 1%
14Botswana2, 7%
15Antigua a Barbuda2, 7%
16Seychely2, 4%
17Lichtenštejnsko2, 1%
18Nepál2, 1%
19Lesotho1, 7%
20Marshallovy ostrovy1, 5%
21Singapur1, 3%
22Dánsko1, 3%
23Bělorusko1, 1%
24Jižní Korea0, 9%
25Hongkong0, 8%
26Turkmenistán0, 7%