Co je to exotická řeka a proč jsou tak důležití?

Exotická řeka vychází z vlhké oblasti a proudí do suché oblasti.

Řeka tekoucí přes poušť může být považována za exotickou kvůli své existenci v jinak suché oblasti. Vyčnívá ze zbytku krajiny.

Příklady exotických řek

Lidské civilizace se často tvořily podél vodního zdroje. V případě lidí žijících v pouštích je zdroj vody ještě důležitější. Pouště svou povahou jsou regiony, kde je voda vzácná.

Nil je příkladem exotické řeky. Jeho prameny začínají ve vlhkých vysočinách. východní Afriky. Tato řeka protéká pouštěmi Súdánu a Egypta před vyprázdněním ve Středozemním moři. Egypťané po tisíciletí se usadili podél řeky Nilu. Lidi se usadili podél řeky. Řeka Nil byla hlavním zdrojem vody, zavlažováním plodin, stejně jako hlavním zdrojem dopravy.

Řeka Nil není jediným příkladem exotické řeky. Řeka Colorado pochází ze skalnatých hor Colorado. Jeho prameny jsou výsledkem sněžení v horách. Řeka meandry přes státy Colorado, Utah, Arizona, Nevada, a Kalifornie. Tato řeka slouží jako zdroj vodní energie, kromě toho, že je zdrojem vody pro spotřebu a zavlažování v suché oblasti.

Význam řek

Z prostorového hlediska považujte egyptský národ. Hustota obyvatelstva Egypta je 90 osob na kilometr čtvereční (234 osob na čtvereční míli). Drtivá většina populace Egypta bydlí podél Nil řeky a jeho delta. Hustota obyvatelstva podél řeky Nilu se pohybuje mezi 1 000 osobami na kilometr čtvereční a 100 000 osob na kilometr čtvereční. To je hodnota, kterou může mít exotická řeka. Často je to jediný hlavní zdroj vody pro velkou populaci.