Co je hlavním městem Německa?

Berlín, hlavní město Německa, s rozlohou 344, 3 čtverečních mil, je největším městem v zemi. Berlín je také jedním z hustě obydlených měst v Evropské unii s metropolitní populací více než šest milionů lidí od roku 2016. Asi 95% lidí žijících v Berlíně je německého původu. Navzdory tomu, že Berlín je neslavný pro berlínskou zeď z konce 20. století, je jedním z nejnavštěvovanějších měst v Evropské unii a každoročně přitahuje miliony návštěvníků. Berlín je důležitým městem jak v minulosti, tak v moderní době, kdy hrál role ve dvou velkých světových válkách i ve studené válce.

Historie Berlína

Albert Bear, markrabství Braniborsko, založil Berlín kolem roku 1157. Archeologické důkazy ukazují známky lidského bydlení již v 9. tisíciletí před naším letopočtem. Německé kmeny jako Semnones a Burgundians stavěly vesnice v moderním dni Berlín od asi 500BC. Lidé slovanského původu se usadili v Berlíně během 6. století a jsou považováni za původce jména „Berlín“. Německí obchodníci obsadili Berlín ve 12. století, kdy město pomalu rostlo v důležité město. Berlín byl značně zničen třicetiletou válkou mezi 1618 a 1648. Oživení a růst pro město nastaly v 18. století když to se stalo kapitálem království Pruska pod Frederickem III.

Umístění Berlína na křižovatce časných obchodních cest dělalo tomu jeden z nejdůležitějších komerčních center času. Po svém vzniku a růstu pruské říše hrál Berlín důležitou politickou roli hlavního města Pruska. Následní vládcové po pruském království dělali Berlín jejich politický a administrativní kapitál. Průmyslová revoluce z 19. století zaznamenala růst města do jednoho z nejdůležitějších hospodářských, politických, rezidenčních a dopravních center. Růst pokračoval do 20. století s novými vynálezy v umění, jako je architektura, malba a divadlo. Berlín byl jedním z předních měst ve vědě, technologii, filmu, umění a humanitních oborech, stejně jako vyšší vzdělání během 20. století.

Divize A Sjednocení Berlína

Během 20. století hrálo Berlín klíčovou roli v politice Německa. Po rozdělení Německa do východního a západního Německa, Berlín byl také rozdělen do východu a západu Berlín. Východní Německo zvolilo za hlavní město Berlín. Berlín zůstal rozdělen během celé studené války. Po pádu berlínské zdi v roce 1989 a znovusjednocení východního a západního Německa v roce 1990 byl Berlín také znovusjednocen a obnoven jako politický kapitál Spolkové republiky Německo.

Moderní Role Hlavního Města Německa

V současné době slouží Berlín jako hlavní město Spolkové republiky Německo se sídlem prezidenta Německa, jehož oficiálním sídlem je Schloss Bellevue. Ministerstva a Bundesrat jsou také umístěny uvnitř města. Berlín slouží jako jedna z předních turistických destinací pro své bohaté historické dědictví a mnoho muzeí a dalších historických center. Mezi zajímavosti ve městě patří Berlínský týden módy, Ostrov muzea a Židovské muzeum. Berlín slouží jako sídlo několika náboženských organizací včetně římskokatolického arcibiskupa Berlína a katedrály sv. Několik světových vzdělávacích institucí se nachází ve městě, jako je Humboldtova univerzita v Berlíně a Svobodná univerzita v Berlíně. Město Berlín také slouží jako centrum pro dopravu, komunikaci a zábavu.